A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, szakmai vezető munkakör betöltésére az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthonába.
Feladatai:
- idősek átmeneti elhelyezését, illetve tartós bentlakásos elhelyezését biztosító intézményegységek törvényes működésének biztosítása
- szakápolás irányítása
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés vezető ápolói munkakörben, 5 évre szóló szakmai vezetői megbízással
Pályázati feltételek:
- főiskolai, vagy egyetemi végzettség - diplomás ápoló, vagy igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező okleveles ápoló végzettség megléte
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2015/2020., valamint a munkakör megnevezését: szakmai vezető.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. május 26.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. május 29.
A munkakör legkorábban 2020. június 01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 2015/2020. azonosító számon 2020. május 11-én jelent meg.
Poropatich Péter
intézményvezető


Content of popup