Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el.
Menekülési útvonalon rácsok csak úgy helyezhetők el, ha a lezárás tűzvédelmi eszközök, a hő- és füstelvezetés megközelítését, működését, használatát nem gátolja.
A rácsos lezárások egy tűzeset esetén a beavatkozó tűzoltók, mentők munkáját akadályozza.
A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat társasházakat, lakóközösségeket érintő változásai.
A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőzőrendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 3 év helyett 4 évente kell tisztítani.
Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként legfeljebb 1 db maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható, vagy tárolható.
Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin nem helyezhetők el éghető anyagok és a közlekedőt leszűkítő tárgyak.
Miért fontos a tűzvédelmi házirend, és milyen előírások vonatkoznak rá?
A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületek esetében írásba kell foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tűzjelzés során megadandó lényeges adatokat, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a lakók ingóságainak tárolására vonatkozó előírásokat. Meg kell jelölni a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait. Fel kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokra, és a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biztosító eszközök, készülékek, felszerelések, berendezések használatára vonatkozó előírásoknak is szerepelniük kell a dokumentumban.
Bár a jogszabály nem ír elő tűzvédelmi szakképzettséget, a tűzvédelmi házirend kidolgozását javasolt szakemberre bízni.
A tűzvédelmi használati szabályok összeállításánál helytelen gyakorlat az, amikor az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból, vagy egyéb jogszabályok előírásaiból másolnak ki egyesek részeket. A tűzvédelmi használati szabályok az adott épületre vonatkozóan tartalmazzák az egyedi, az ingatlanban lakóktól és az ott tartózkodóktól elvárt magatartásformákat.
Mit kell tudni a tűzoltási felvonulási területről és a száraz felszálló vezetékek átalakításáról?
Az épület tűzoltógépjárművekkel történő megközelíthetőségét a tűzoltási felvonulási terület biztosítja, melynek szabadon tartása elsődleges fontosságú a mentés, a beavatkozás érdekében.
Az új építésű lakóépületek esetében a parkolási tilalmat táblával kell jelölni, de a meglévő épületek esetében is indokolt a tiltó tábla utólagos elhelyezése.
A felvonulási terület elhelyezkedéséről a katasztrófavédelmi kirendeltségek adnak felvilágosítást.
A meglévő száraz felszálló tűzivíz-vezeték a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyével átalakítható úgy, hogy a vízkivételi helyet csak a hatodik és fölötte minden második emeleten kell biztosítani.
A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni és az átalakított száraz felszálló tűzivíz-rendszert a bejáratoknál - a csatlakozó szintek feltüntetésével - és az adott szinteken biztonsági jellel kell megjelölni.
Mire kell figyelni a dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatban?
Az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat rögzítő dokumentumnak tartalmaznia kell a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat.
Különös körültekintést igényel a dohányzás helyszínének kiválasztása. Dohányzás közben tartsunk megfelelő távolságot a hulladéktárolóktól, az éghető tárgyaktól.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében égő dohányneműt, gyufát tilos ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Semmiképp ne dobjuk le a gyufát, csikket az ablakból, erkélyről, hiszen azt a szél befújhatja bármely alattunk lévő lakásba, erkélyre, ahol tüzet okozhat.
A közeledő ünnepek kapcsán elterjedt szokás a gyertyagyújtás. A gyertya, koszorú alatt mindig legyen nem éghető anyagú alátét, tálca. A gyertyát, nyílt lángot soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Amennyiben a helyiséget elhagyjuk, akár csak néhány percre is, a lángot oltsuk el!
Mit kell tudni a homlokzati hőszigetelésről?
Az épület utólagos homlokzati hőszigetelése esetén különösen fontos a tűz homlokzaton történő terjedésének megakadályozása.
Nagyon lényeges minősített homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazása, mely a szakszerű kivitelezés esetén garantálja a biztonságot.
Amennyiben a hőszigetelt homlokzaton a nyílászárók közötti függőleges távolság - franciaerkélyek, loggiák, erkélyek elhelyezkedése, vagy az építési technológia miatt - kisebb 1,3 méternél, szükséges a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetett módon és helyeken nem éghető anyagú hőszigetelő anyag alkalmazása.
A biztonságos kialakítás érdekében a tervezésbe javasolt tűzvédelmi szakember bevonása, illetve a tervezett kialakítás egyeztetése a katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség elektronikus és telefonos konzultációs elérhetőségei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
3580 Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.
Tel.: +49 / 341 244;
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Content of popup