Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. „A” típusú pályázatot felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, „B” típusú pályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthatnak be.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2020. november 10. napja.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup