A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászorult kiskorú gyermeket nevelő személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 44.000 Ft.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup