A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, 1 havi munkaidőkeretben az Ezüsthíd Gondozóházba, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazolás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Szobák, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.

Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szaóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1005-03 /2020. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 10. 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 10. 26.
Az állás betölthető: 2020. 10. 27.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon:
Stefánné Andrea 06-49/548-308
Bánréviné Zán Tamara 06-49/548-383
Molnárné Tóth Anita
mb.igazgató


Content of popup