Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi helyzet miatt az influenza elleni védőoltások beadása oltóponton történik. 

Az oltópont kialakításával az volt a célunk, hogy a háziorvoshoz rendelési időben érkező, több esetben panasszal rendelkező betegek közé ne keveredjenek az elméletileg egészséges, védőoltásra jelentkező páciensek. A problémával a háziorvosi szárnyban szembesültünk, ahol több háziorvos látja el a feladatát különböző - sokszor átfedéssel megvalósuló - rendelési időkben.
Az oltópont helyszíne: A rendelőintézet Bethlen Gábor út felőli oldalbejáratánál a pszichológiai rendelő.
Az oltásokra a csoportosulás elkerülése végett időpontra kell érkezni!
Időpontot mindenkinek a saját háziorvosa ad.
Az oltóponton szerdai napokon az alábbi háziorvosok oltanak:
Dr. Iszlai Zoltán 08:00-09:30
Dr. Csémi György 11:00-12:30
Dr. Szabó-Maák Sándor 12:30-14:00
Dr. Szinku Tímea 15:30-17:00

A többi háziorvos a saját rendelőjében, az előre egyeztetett időpontban adja be az oltásokat.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. október 29-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására beérkezett pályázatok elbírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre és a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadására
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
4. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
5. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
6. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Kérdések

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. „A” típusú pályázatot felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, „B” típusú pályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthatnak be.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2020. november 10. napja.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik keresőtevékenységet folytatnak.
Egyszeri év végi támogatás annak a fentiekben meghatározott személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 460%-át (131.100 Ft), egyedül élők vagy egyedülállók esetén az 560%-át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. évi adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a városi közintézményekben, Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány terjedésére tekintettel a polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői és jegyzői fogadóórák a személyes megjelenés helyett - határozatlan ideig - elektronikus úton zajlanak.
A fent említett fogadóórákra szánt kérdéseiket, bejelentéseiket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk. A beérkezett üzeneteket a hivatal továbbítani fogja a címzett részére, mellyel egy időben - az eddig megszokott rendben - a hivatalon belül is elindul az üzenet tartalmának kivizsgálása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanév I. félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 

Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021-es tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2019/2020-as tanév II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2020. november 16. (hétfő)

Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy
ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es iroda,
elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
(A koronavírus járvány miatt az épületben tartózkodás ideje alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk használata kötelező!)

Kötelezően, zárt borítékban beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2019/2020-as tanév II. félévi leckekönyv/elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
• a 2020/2021-es tanév I. félévére szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászorult kiskorú gyermeket nevelő személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 44.000 Ft.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre kerülő járművek adatai
1./ Gyártmány: NISSAN, típus: Micra 1,3, forgalmi rendszáma: GPM 643, kora: 22 év
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
2./ Gyártmány: MERCEDES-BENZ, típus: Vito, forgalmi rendszáma: nincs.
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett vételi ajánlatot.

Jármű típusa Becsérték Biztosíték Licitküszöb
Nissan Micra 1,3 20.000.-Ft 1.000.-Ft 1.000.-Ft
Mercedes-Benz Vito 40.000.-Ft 2.000.-Ft 1.000.-Ft

 

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2020. november 9. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Az árverés helye: 2020. november 10. 10:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó Gábor munkatársnál, Tel: 49/ 548-043, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles megtéríteni.

A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.

Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet köteles haladéktalanul elszállítani!

Az árverésre, kérjük hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját!
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője


Content of popup