Március óta új hulladékgazdálkodási hatóság dolgozik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az illegális hulladéklerakók felszámolásáért. Az új hatóság eddig több mint 760 köbméter illegális hulladék elszállításáról gondoskodott, ami ha PET palackokból állna, 300 méter hosszan borítaná be a Bodrogot. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részeként működő Hulladékgazdálkodási Osztály határozott fellépést és széles körű együttműködést kezdeményez annak érdekében, hogy megvédje megyénk természeti kincseit.
Az eddigi ismeretek, tapasztalatok alapján a Hulladékgazdálkodási Osztály egyik legjelentősebb, egyben legnagyobb feladatot adó hatásköre az elhagyott hulladékok felszámolása. Ezt a hatáskört eddig nagyrészt a települések jegyzői gyakorolták. A feladat elvégzéséhez a kormány forrásokat is biztosít a kormányhivatalok számára. A Tisztítsuk meg az országot program keretében több ütemben zajlottak pályázatok, amelyben összesen több mint 17,5 milliárd forintot biztosítottak a pályázók számára az illegális hulladéklerakások felszámolására.
A Hulladékgazdálkodási Osztályunkra megalakulása óta közel 700 bejelentés érkezett illegális hulladékokra vonatkozóan, amely azt jelzi, hogy a lakosság számít a hatóság közreműködésére környezetünk megtisztításában és élnek az új lehetőségekkel. Megyénkben a legnagyobb elszállított összefüggő hulladékmennyiség Kazincbarcika környékéről származott, mely a 300 köbmétert is elérte, de jelentős a kisebb, egy köbméter alatti hulladékelhelyezések száma is. A hivatal adatai alapján a bejelentések 45 százaléka 1-5 köbméter közötti hulladékmennyiségre vonatkozik.
A lakossági bekapcsolódás ösztönzésére létrehozott Hulladékradar alkalmazás népszerűségét mutatja, hogy a bejelentések 63 százaléka már az alkalmazáson keresztül érkezett, de továbbra is jelezhetik az illegális hulladéklerakások helyét telefonon és levélben a Hulladékgazdálkodási Osztály elérhetőségein. A hatóság továbbra is számít a lakosság közreműködésére nem csupán a már elhelyezett illegális hulladékok észlelésében, hanem abban is, hogy szemléletformálással megelőzzék a környezetszennyezés ezen formáját.
A hulladékgazdálkodási hatóság - más ellenőrző hatósági hatáskörökkel rendelkező szervekkel együtt - szigorúan felléphet a jogsértőkkel szemben. A szigorítást szolgálja a Büntető Törvénykönyv módosítása is: a jövőben azt, aki jelentős mennyiséget - azaz 1000 kg-ot vagy 10 köbmétert - meghaladó hulladékot helyez el illegálisan, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik majd. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet abban az esetben, ha valaki veszélyes hulladékot, különösen jelentős mennyiségű hulladékot - a jelentős mennyiségű hulladék tízszeresét - helyez el illegálisan, vagy különös visszaesőként követi el a bűncselekményt. Az új hulladékgazdálkodási hatóság emellett további minőségbiztosítási, piacfelügyeleti és engedélyezési tevékenységet is végez, és sokoldalúan részt vállal a megye környezetvédelmi feladataiban.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának rendelkezése alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára

2021. október 4-től 2021. október 24-ig
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el.

Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
- Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény (pl. kiállítás, sportrendezvény) nem tartható.
- A vakcina kiszórása a külterületi zöldterületeken történik, a települések lakott részein nem.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
- A legelő területén, vagy lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, terelőkutyák használata tilos.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem folyósítható.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni - a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között -, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a 2022/2023. tanév első (őszi) féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2021. november 10. napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.
A pályázók a döntésről 2021. december 8-áig írásban értesülnek.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2022/2023. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2021. november 10. napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.
A pályázók a döntésről 2021. december 8-áig írásban értesülnek.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban városfejlesztési munkatárs munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A városfejlesztéssel kapcsolatos beruházások előkészítése, a kivitelezések koordinálása.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent: építőmérnöki végzettség.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42. § (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 12.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a diétás szakács végzettség

Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése

Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-8/2021. iktatószámot

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.04.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383
Molnárné Tóth Anita
igazgató

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 2021/2022-es tanév I. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező fiatal, főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.

Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2021/2022-es tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2020/2021-es tanév II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesített.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hitelesített féléves tanulmányi átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2021. november 15. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett MECÉNÁS gyűjtődoboz (kérjük a pályázatot zárt borítékban a hitelesített eredeti mellékletekkel benyújtani) vagy elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldeni.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2020/2021-es tanév II. félévének tanulmányi átlagairól féléves teljesítési igazolás, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesített,
• a 2021/2022-es tanév I. félévére szóló hitelesített hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2021. évi adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése céljából.

Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 2 fő részére határozott időre, családsegítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.

A jogviszony időtartama:
- 2 fő határozott idejű (várhatóan 2023. júniusig tartó) kinevezés.

Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található).

Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 503-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 05.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 503-3/2021. azonosító számon 2021. október 15-én jelenik meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 2 fő részére határozatlan időre, ápoló munkakör betöltésére, az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthonába (3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.)

Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.

Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, általános ápoló és általános asszisztens, OKJ ápoló vagy gyakorló ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdésének megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)

Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2239-9/2021., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 05.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 2239-8/2021. azonosító számon 2021. október 15-én jelenik meg.


Content of popup