Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el.
Menekülési útvonalon rácsok csak úgy helyezhetők el, ha a lezárás tűzvédelmi eszközök, a hő- és füstelvezetés megközelítését, működését, használatát nem gátolja.
A rácsos lezárások egy tűzeset esetén a beavatkozó tűzoltók, mentők munkáját akadályozza.
A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat társasházakat, lakóközösségeket érintő változásai.
A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőzőrendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 3 év helyett 4 évente kell tisztítani.
Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként legfeljebb 1 db maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható, vagy tárolható.
Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin nem helyezhetők el éghető anyagok és a közlekedőt leszűkítő tárgyak.
Miért fontos a tűzvédelmi házirend, és milyen előírások vonatkoznak rá?
A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületek esetében írásba kell foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tűzjelzés során megadandó lényeges adatokat, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a lakók ingóságainak tárolására vonatkozó előírásokat. Meg kell jelölni a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait. Fel kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokra, és a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biztosító eszközök, készülékek, felszerelések, berendezések használatára vonatkozó előírásoknak is szerepelniük kell a dokumentumban.
Bár a jogszabály nem ír elő tűzvédelmi szakképzettséget, a tűzvédelmi házirend kidolgozását javasolt szakemberre bízni.
A tűzvédelmi használati szabályok összeállításánál helytelen gyakorlat az, amikor az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból, vagy egyéb jogszabályok előírásaiból másolnak ki egyesek részeket. A tűzvédelmi használati szabályok az adott épületre vonatkozóan tartalmazzák az egyedi, az ingatlanban lakóktól és az ott tartózkodóktól elvárt magatartásformákat.
Mit kell tudni a tűzoltási felvonulási területről és a száraz felszálló vezetékek átalakításáról?
Az épület tűzoltógépjárművekkel történő megközelíthetőségét a tűzoltási felvonulási terület biztosítja, melynek szabadon tartása elsődleges fontosságú a mentés, a beavatkozás érdekében.
Az új építésű lakóépületek esetében a parkolási tilalmat táblával kell jelölni, de a meglévő épületek esetében is indokolt a tiltó tábla utólagos elhelyezése.
A felvonulási terület elhelyezkedéséről a katasztrófavédelmi kirendeltségek adnak felvilágosítást.
A meglévő száraz felszálló tűzivíz-vezeték a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyével átalakítható úgy, hogy a vízkivételi helyet csak a hatodik és fölötte minden második emeleten kell biztosítani.
A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni és az átalakított száraz felszálló tűzivíz-rendszert a bejáratoknál - a csatlakozó szintek feltüntetésével - és az adott szinteken biztonsági jellel kell megjelölni.
Mire kell figyelni a dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatban?
Az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat rögzítő dokumentumnak tartalmaznia kell a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat.
Különös körültekintést igényel a dohányzás helyszínének kiválasztása. Dohányzás közben tartsunk megfelelő távolságot a hulladéktárolóktól, az éghető tárgyaktól.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében égő dohányneműt, gyufát tilos ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Semmiképp ne dobjuk le a gyufát, csikket az ablakból, erkélyről, hiszen azt a szél befújhatja bármely alattunk lévő lakásba, erkélyre, ahol tüzet okozhat.
A közeledő ünnepek kapcsán elterjedt szokás a gyertyagyújtás. A gyertya, koszorú alatt mindig legyen nem éghető anyagú alátét, tálca. A gyertyát, nyílt lángot soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Amennyiben a helyiséget elhagyjuk, akár csak néhány percre is, a lángot oltsuk el!
Mit kell tudni a homlokzati hőszigetelésről?
Az épület utólagos homlokzati hőszigetelése esetén különösen fontos a tűz homlokzaton történő terjedésének megakadályozása.
Nagyon lényeges minősített homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazása, mely a szakszerű kivitelezés esetén garantálja a biztonságot.
Amennyiben a hőszigetelt homlokzaton a nyílászárók közötti függőleges távolság - franciaerkélyek, loggiák, erkélyek elhelyezkedése, vagy az építési technológia miatt - kisebb 1,3 méternél, szükséges a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetett módon és helyeken nem éghető anyagú hőszigetelő anyag alkalmazása.
A biztonságos kialakítás érdekében a tervezésbe javasolt tűzvédelmi szakember bevonása, illetve a tervezett kialakítás egyeztetése a katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség elektronikus és telefonos konzultációs elérhetőségei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
3580 Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.
Tel.: +49 / 341 244;
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-
testülete 2021. november 25-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására
2. Javaslat: „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az anyakönyvvezető közreműködését igénylő rendezvények hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat Tiszaújváros 2022. évi rendezvénytervére
6. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2021. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
7. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára
8. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Javaslat a víziközművek 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének módosítására
10. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2019. és 2020. évben végzett tevékenységéről
12. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
13. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,
a civil- és gazdálkodó szervezeteket, az egyházakat, hogy
Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek
kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
több részterületére szóló
módosítása elkészült.
Az elkészült anyag a városi honlapon (www.tujvaros.hu)
tanulmányozható.
A tervvel kapcsolatos észrevételek 2021. december 2-áig Durbák György, Tiszaújváros főépítészének címén:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. írásban,
vagy elektronikusan (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) tehetők meg.

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, részmunkaidőben,
napi 4 órás munkavégzéssel, heti 20 órában.
Munkaköri feladatok:
A társaság központi épületeinek tisztán tartása.
Pályázati feltételek:
• 8 általános iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének időpontjára,
• bizonyítványmásolat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, vagy
• elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „takarító” feltüntetésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 8.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2022. január 3. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, telefon: 49/544-310

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
pályázatot hirdet
SEGÉDKÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tisza-
parti Fiókkönyvtár

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 könyvtári dokumentumszolgáltatás, olvasószolgálati feladatok (tájékoztatás, kölcsönzés), statisztikák vezetése,
 a könyvtári állományok gondozása, a raktári rend fenntartása,
 könyvtári foglalkozások, programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel,
 közreműködés a könyvtári projektek lebonyolításában, adminisztrációjában,
 az állományellenőrzésben, selejtezésben való aktív részvétel.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidővel).
Munkaidő: teljes munkaidő (8 óra) 2 műszakos munkarendben.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, képességek:
 szakirányú középfokú szakképzettség - segédkönyvtáros,
 magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office, internetes grafikai szoftverek, adatbázisok),
 jó kommunikációs készség.
A munkakör betöltésének feltétele:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakirányú felsőfokú végzettség - könyvtáros, informatikus könyvtáros,
 könyvtári munkában szerzett tapasztalat,
 idegennyelv ismeret,
 Huntéka integrált rendszer ismerete.
Beküldendő dokumentumok:
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 fényképes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról)
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének kezdete: 2022. január 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „segédkönyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
További információ: Kázsmér Ágnes könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/383-2653 telefonszámon, valamint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
felvételre keres munkavállalót
ÜGYELETES
GÉPKOCSIVEZETŐ
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- „B” kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság,
- Covid védőoltás igazolása (védettségi kártya).
Előnyt jelent:
- PÁV I. vagy PÁV II. engedély, személyszállításban szerzett tapasztalat.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (2)–(4). § bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Beérkezési határidő 2021. december 1.
- Az elbírálás határideje 2021. december 6.
- Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 5/50237/2021., valamint a munkakör megnevezését: „ÜGYELETES GÉPKOCSIVEZETŐ”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató


Content of popup