A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások- Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevélmásolat
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 356/2020., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 356/2020. azonosító számon 2020. január 21-én jelent meg.

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a BMH Nonprofit Kft. megküldte a fenyőfák begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos tájékoztatást.
A családi házas övezetekben a fenyőfák begyűjtése január végéig a vegyes hulladékok elszállításának napjain folyamatosan történik.
A tömblakásos övezetben 2 alkalommal, 2020. január 16-án és 2020. január 30-án történik a fenyőfák elszállítása.
A szolgáltató kéri a társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a fenyőfákat egy helyre, a hulladékgyűjtő edények mellé gyűjtsék össze úgy, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák.
A hirdetmény megtekinthető a www.tiszaujvaros.hu honlapon és a City App-on is.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja Tiszaújváros területén a kéményseprőipari sormunka végrehajtását 2020. január 1-je és február 29-e közötti időszakra tervezte be.
A családi házban élők esetében, - ahová nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet - a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor megy ki a helyszínre, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Ha a vizsgálat nem is kötelező, de érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente ellenőriztetni. Az ügyfelek az időpont egyeztetését a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat, vagy az 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken kezdeményezhetik, vagy ugyanezen a linken irányítószám alapján tudják kikeresni, hogy melyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre.
Amennyiben a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése kötelező és térítésköteles. A kéményhez csatlakoztatott fűtőeszköztől függően egy-, vagy kétévente el kell végeztetni az ellenőrzést.
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 linken a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprő cégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni az ellenőrzést.
A társasházban élők esetében - ahová nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet - kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, és térítésmentesen végzi el az ellenőrzést. A társasházak sormunkatervei a http://www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 link alatt tekinthetők meg.
Azon társasházak esetében, ahová a lakásba gazdálkodó szervezet van bejegyezve,
a kéményseprő megrendelés nélkül kimegy, de az ellenőrzés térítésköteles. Ha a lakásnak saját kéménye van a teljes munkadíjat, ha a társasház kéményére csatlakoztatták, akkor a munka ráeső részét kell kifizetnie.
A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információk a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon érhetők el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, szociális munkatárs munkakör betöltésére az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthonába.
Feladatai:
- Az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában mentálhigiénés feladatok ellátása
- bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet – szociális munkatárs munkakör betöltésére meghatározott képesítés megléte
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 355/2020., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 355/2020. azonosító számon 2020. január 21-én jelent meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmenedzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi igénylő – IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
- Gyvt. nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 357/2020., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 357/2020. azonosító számon 2020. január 21-én jelent meg.

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok részére használt ruhákat oszt 2020. január 25-én (szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2020. január 23-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup