Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükségesség és arányosság követelményének figyelembe vételével.

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva előreláthatólag a 2021. április 29-ére tervezett rendkívüli képviselő-testületi ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság követelményével.
1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet orvosigazgatói munkaköréhez kapcsolódó döntés meghozatalára
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosításával érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a módosítások körének kiterjesztésére
4. Javaslat a civil szervezetek támogatását célzó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulása miatti megszüntetésére.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a döntést megalapozó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az „Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármester által hozott döntések 2021. április 29-ét követően az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak.

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ MUNKAKÖR
Betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, hőfogadó-állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasházakat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légtelenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakmunkás végzettség)
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, vagy
• elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat szerelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 4.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2021. május 5. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Németh Ádám távhő üzemvezető 70/333-7773

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőben
RENDSZERKEZELŐ MUNKAKÖR
betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő vízgépészeti, technikai berendezéseinek kezelése, folyamatos ellenőrzése, fűtési rendszerek, víz-és szennyvíz rendszerek berendezéseinek folyamatos ellenőrzése, gyógy- és strandmedencék üzemeltetése. A munkavégzés 12 órás nyújtott műszak megszakítás nélküli munkarendben történik.
Pályázati feltételek:
• gépésztechnikusi végzettség vagy érettségi bizonyítvány,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• úszómedencék üzemeltetésében szerzett gyakorlat,
• uszodamesteri végzettség.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, vagy
• elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „rendszerkezelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 4.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2021. május 5. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Szénégető István fürdő üzemvezető: +36-49/540-326

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót KARBANTARTÓ munkakör betöltésére teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság
- „B” kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- egyéb karbantartással kapcsolatos szakmai ismeretség
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő: 2021. április 23.
- Az elbírálás határideje: 2021. április 29.
- Az állás betölthető: 2021. május 03.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 5/50174/2021 valamint a munkakör megnevezését: „KARBANTARTÓ”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, 1 havi munkaidő keretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Elsősorban a Derkovits Művelődési Központ nyilvános mellékhelyiségének takarítása, illetve a hajléktalanszálló és nappali melegedő épületében takarító kolléga helyettesítése.
• Továbbá a színházterem, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítási feladatainak ellátása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő heti 40 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-4/2021. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 05. 09
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 05. 12.
Az állás betölthető: 2021. 05. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548-383
Molnárné Tóth Anita
igazgató


Content of popup