A 2013-2020-as évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka 2021.” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. A regisztrációra 2021. június 15-től 2021. június 30-ig van lehetőség.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás tervezett időpontja: 2021. július 12-től július 31-ig, napi 6 órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint). A lapok leadásának határideje: 2021. június 30. (szerda) 18.00 óra.

Árverési hirdetmény a közterület-felügyelet által elszállított jármű értékesítésére

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre kerülő jármű adatai:
1./ Gyártmány: MITSUBISHI, típus: Carisma 1,6 GLI, forgalmi rendszáma: GNK 702, kora: 23 év.
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa: MITSUBISHI, típus: Carisma 1,6 GLI
Becsérték: 20.000.-Ft
Biztosíték: 1.000.-Ft
Licitküszöb: 1.000.-Ft
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lap: átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2021. június 24. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Az árverés helye: 2021. június 25. 09:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó Gábor munkatársnál, Tel.: 49/ 548-043, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját!
dr. Juhos Szabolcs
jegyző

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben június 16-tól augusztus 31-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe helyben történő elfogyasztással.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2021. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup