A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2019. október 28., 29., 30., 31.), a téli szünetben valamennyi, azaz 5 munka-napon (2019. december 23., 30., 31., 2020. január 2., 3.), a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon (2020. április 9., 14.) keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe, helyben történő elfogyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 2019. október 25., a téli szünetre vonatkozóan 2019. december 20., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2020. április 8.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2019. szeptember 30. és október 3. között.
Helyszínek: 1.nap – szeptember 30. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – október 1. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap – október 2. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – október 3. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig, a 3. gyűjtési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a 4. gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem! A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) célja az országos statisztikai adatgyűjtés segítése és a magyarországi turizmusfejlesztéshez szükséges szálláshelyek vendégforgalmi-adatainak naprakész biztosítása, a szektor átláthatóságának megteremtése, továbbá a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs terheinek és kötelezettségeinek csökkentése.
Az adatszolgáltatást, valamint a NTAK működését a 2016. évi CLVI. törvény és a 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet tartalmazza. A hivatkozott jogszabályok határozzák meg a regisztráció ütemezését, a kötelező adatszolgáltatás rendjét, a főbb technikai, valamint a vendéglátónyilvántartó-szoftverre vonatkozó adatokat. A NTAK üzemeltetőjeként Magyarország Kormánya a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-t (a továbbiakban: MTÜ) jelölte ki.
2019. június 28-ától a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdése értelmében szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel! A tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéshez pedig mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.
A 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet értelmében a NTAK-hoz történő adatszolgáltatás is szálláshelykezelő szoftveren keresztül valósul meg.
A jogszabály alapján az adatszolgáltatási kötelezettség ütemezetten történik:
2019. július 1-jével a szállodáknak,
2019. október 1-jével a panzióknak, míg
2020. január 1-jével a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi- és egyéb szálláshelyeknek kötelező a NTAK kommunikációra képes szálláshelykezelő szoftvert alkalmazniuk.
A részletekről a NTAK honlapján https://info.ntak.hu/ találhatnak folyamatosan frissülő részletes információkat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
- szállodáknak és panzióknak 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 1-2./ pontjaiban meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;
- kemping/üdülőház/közösségi szálláshely/egyéb szálláshely típusú szálláshelyeknek 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 3-6./ pontjaiban meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
Új szálláshelytípust vezetett be a jogszabály „magánszálláshely” elnevezéssel, mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, akik az új jogszabályi előírások szerint megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A kérelemmel egyidejűleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
A szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a szálláshely-szolgáltatókat és a szálláshelykezelő szoftver meglétét!
NTAK kompatibilis szoftverek https://info.ntak.hu/szoftverek/
A szálláshely-szolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. Részletesebb információt a https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver/ oldalon olvashatnak.
A NTAK elektronikus felülete (a továbbiakban: NTAK Portál felület) a felhasználók számára lehetőséget nyújt a NTAK adatbázisában tárolt adatok vagy az abból készült riportok eléréséhez. Ezen a felületen kell elvégezni a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely regisztrációját, valamint az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges technikai lépéseket.
Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges a szálláshely-szolgáltató és szálláshely regisztrációja a NTAK Portál felületén, valamint a kapcsolat és az adatszolgáltatás hitelességét biztosító tanúsítványok megszerzése és feltöltése a szálláshelykezelő szoftverbe. Ennek menetéről bővebb információ a https://info.ntak.hu/gyik/ oldalon található.
A szálláshelykezelő szoftver automatikusan nem váltja ki a „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást”, hiszen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében a havi idegenforgalmi adóbevallást az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó alapja és összege megállapításához szükséges együttes adatok ismeretében van mód elkészíteni, illetve ellenőrizhető módon alátámasztottan elévülési időig megőrizni. A bevallás tartalmát az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletben foglaltak határozzák meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra
3. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. és 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről
Kérdések

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. szeptember 19-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/index.php/szakrendelesekszakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiss Zoltán József a 3. sz. választókerület képviselője 2019. szeptember 25-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal


Content of popup