A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 2020. június 16-tól 2020. szep-tember 1-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában (Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szederinda Óvodájában ( Tiszaújváros, Dózsa György út 9.) vehető igénybe az étel elvitelével. 

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2020. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup