ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem” elnevezésű nyomtatványon történik, melyet a Tiszaújvárosi Református Óvodában lehet beszerezni.
A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Óvodánkba nagy szeretettel hívjuk azokat a családokat, akik elfogadják református értékeinket ,nevelési elképzeléseinket és ezen értékek mentén szeretnék neveltetni gyermeküket
A felvételi kérelem beadása:
2020. április 22. és 23. napján történik a Tiszaújvárosi Református Óvodában (Tiszaújváros, Irinyi János út 4.). Reggel 800-tól délután 1700-ig fogadjuk a beiratkozókat.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek keresztlevelét, lakcím kártyáját,
születési anyakönyvi kivonatát, TAJ- kártyáját.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2020. május 25-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő az óvoda fenntartójának címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekük beíratásáról.
Szeretettel várjuk jelentkezését!
Tiszaújvárosi Református Egyházközség


Content of popup