A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót pszichiáter szakorvos munkakör betöltésére teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvostudományi egyetem/pszichiáter szakorvos végzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 26.
- Elbírálás határideje: 2020. március 4.
- Az állás betölthető: 2020. március 6.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50145/2020., valamint a munkakör megnevezését: „PSZICHIÁTER SZAKORVOS”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató


Content of popup