A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő intézményi takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő heti 40 óra, osztott műszakban.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-6/2021. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.16.
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383
Molnárné Tóth Anita
igazgató


Content of popup