A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2110/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. július 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2110/2021. azonosító számon 2021. július 9-én jelenik meg.


Content of popup