A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő intézményi takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• egészségügyi alkalmasság.

Feladatok:
• irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő heti 40 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte),
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.
• A borítékon fel kell tüntetni az 1033-5/2021. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 06. 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 06. 30.
Az állás betölthető: 2021. 07. 01.

Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon:
Stefánné Andrea: 06-49/548-308
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita
igazgató


Content of popup