A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 2020. június 16-tól 2020. szep-tember 1-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában (Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szederinda Óvodájában ( Tiszaújváros, Dózsa György út 9.) vehető igénybe az étel elvitelével. 

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2020. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót
GÉPKOCSIVEZETŐ,
KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére
Teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség
- „B” kategóriás jogosítvány
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
- PÁV I. vagy PÁV II. engedély, személyszállításban szerzett tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Beérkezési határidő 2020. június 14.
- Az elbírálás határideje 2020. június 15.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 5/50199/2020., valamint a munkakör megnevezését: „GÉPKOCSIVEZETŐ/KARBANTARTÓ”
Nagyné Kántor Judit főigazgató

A TiszaSzolg 2004 Kft. bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) található C/7 megjelölésű, 31,57 m² alapterületű elárusító pavilont.
Az elárusító pavilon kizárólag büféüzemeltetés céljára hasznosítható a pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint.
A bérbeadás útján történő hasznosítás 2020. június 27. napjától 2020. szeptember 6. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.
Az elárusító pavilon a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére adjuk bérbe.
Az elárusító pavilon bérbeadása kiürített állapotban történik, a szükséges eszközökkel történő felszerelése a nyertes pályázó feladata.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. 06. 10. (szerda) 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga az alábbi módokon vehető át:
• személyesen, papíralapon a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán ( Tiszaújváros, Tisza út 2/f. I. emelet) munkanapokon 8:00-14:00 között.
• elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött megkereséssel (a megkeresés tárgyában kérjük, tüntessék fel, hogy „Elárusító pavilon pályázati kiírás igénylés”, a levélben pedig adják meg az igénylő nevét (jogi személy esetén cégnevét is)
Az elárusító pavilon a pályázati kiírásban rögzített módon telefonos időpont-egyeztetés alapján megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő ápoló munkakör betöltésére.
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthona ( 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.).
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, általános ápoló és általános asszisztens végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség
• bejegyzés mentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdésének megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt iratok együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2036/2020., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 2020. június 12.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2020. június 25.
Az állás 2020. július 02. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2036/2020. azonosító számon 2020. május 25-én jelent meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, szociális munkatárs munkakör betöltésére az „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthonába.
Feladatai:
- „Ezüsthíd” Gondozóházban és Idősek Otthonában mentálhigiénés feladatok ellátása
- bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet - szociális munkatárs munkakör betöltésére meghatározott képesítés megléte
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 355-11/2020., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2020. június 08.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2020. június 19.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás az NKI honlapján 355-11/2020. azonosító számon 2020. május 22. napján jelenik meg.

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanév II. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2019/2020-as tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2019/2020-as tanév I. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2020. június 15. (hétfő)
Helye: Elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2019/2020-as tanév I. félévi leckekönyv/elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
• a 2019/2020-as tanév II. félévére szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma


Content of popup