A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő foglalkoztatás-szervező munkakör betöltésére.
Feladatai:
- demens, illetve bentlakásos szociális intézményben foglalkozások szervezése, alapszolgáltatás idősek klubjaiban szabadidős programok szervezése.
A jogviszony időtartama:
- várhatóan 2021. márciusig tartó határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú szakképzettség, előnyt élvez: felsőfokú szociális alapvégzettség (szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező), óvodapedagógus, pedagógus diploma
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- előnyt jelent bentlakásos intézményben szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 1160/2019., valamint a munkakör megnevezését: foglalkoztatás-szervező.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. április 08.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. április 15.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 1160/2019. azonosító számon 2019. március 23. napján jelenik meg.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi főelőadó munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel 2020.03.15.-ig.
Pályázati feltételek:
• mérlegképes könyvelő
• közgazdasági érettségi
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent költségvetési szervnél szerzett tapasztalat, szakirányú főiskola
Feladatok:
• intézményhez beérkező számlák iktatása, rögzítése,
• számlák kontírozása,
• adatszolgáltatási feladatok.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-5/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 04. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 04. 11.
Az állás betölthető: 2019. 04. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. március 28-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj adományozására
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának mértékére
Nyílt ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának mértékére
6. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
8. Javaslat egyházi fenntartó számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámoló elfogadására
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására
10. Javaslat a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmények átszervezésének véleményezésére
11. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2018. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról
12. Beszámoló az Épületfenntartási Alap elmúlt időszaki felhasználásáról
13. Tájékoztató a polgármester elmúlt egy évi munkájáról
Kérdések

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj (motorolaj, hajtóműolaj), olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2019. április 1. és április 4. között.
Helyszínek:
1.nap – április 1. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – április 2. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap – április 3. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – április 4. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig, a 3. gyűjtési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a 4. gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem!
A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel 2021.01.27.-ig.

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.

A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-4/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 04. 10.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 04. 11.
Az állás betölthető: 2019. 04. 16.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Tisztelt Állattartó/Tisztelt Tulajdonos!

Az elmúlt hónapokban Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén betegség tünetei miatt kilőtt, valamint elhullott vaddisznókban több esetben afrikai sertéspestis (ASP) betegséget állapított meg a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának budapesti laboratóriuma.
Ennek következtében megnőtt az ASP házi sertésállományokba történő behurcolásának kockázata.
Meg kell óvni a sertésállományokat a vaddisznókkal való közvetlen érintkezéstől, a vaddisznók által szennyezett takarmánytól és alomszalmától, valamint a vaddisznó eredetű nyers termékektől, hulladékoktól is.
Az ASP házi sertésállományokra való átterjedésének megelőzése minden sertéstartó alapvető érdeke és kötelezettsége.
Az ASP Magyarországon bejelentési kötelezettség alá tartozó, kiemelt fontosságú fertőző állatbetegség. A betegség megelőzésével kapcsolatos gyakorlati útmutatót a NÉBIH honlapjának afrikai sertéspestisre vonatkozó tematikus aloldalán (https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis) a „Jó sertéstartási gyakorlat” címszó alatt is közzétették, valamint az útmutatót az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: járási állategészségügyi hatóság) Önnek postai levélben elküldte, vagy az állományát ellenőrző állatorvos útján eljuttatta.
Kérjük, hogy az ajánlásokat maradéktalanul tartsa be!
Az ASP sertésállományokban való esetleges előfordulásakor a teljes körű állami kártalanítás egyik feltétele az, hogy az állattartó - az észleléstől számított 24 órán belül - jelentse be sertése megbetegedését, vagy váratlan elhullását az állományát ellátó állatorvosnak a betegség korai felismerése és gyors felszámolása érdekében. Amennyiben az állományt ellátó állatorvost valamely okból nem éri el, akkor a területileg illetékes járási állategészségügyi hatóságot kell telefonon, vagy e-mailben levélben értesítene. Ez utóbbi hatóságok elérhetőségi adatait a felhívás melléklete tartalmazza. A betegség gyanúja miatt hatósági intézkedésre leölt, valamint az elhullott sertések tetemeinek elszállíttatásáról és ártalmatlanná tételéről a járási állategészségügyi hatóság intézkedik állami költségen.
Kérjük, hogy folyamatosan figyelje sertéseinek egészségi állapotát és értesítse az ellátó állatorvost, vagy a járási állategészségügyi hatóságot, ha állományában megbetegedést, vagy elhullást tapasztal.
Fentiek betartását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18.§ (1) bekezdésének f) és H) pontjai, valamint az Országos Főállatorvos 3/2018. számú határozatának 2.7. és 3.23. pontjai is előírják.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerbiztonsági és Földhivatali Főosztálya

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében való részvétel a tiszaújvárosi járás településein: dokumentumszolgáltatás, gyűjteményszervezési feladatok ellátása, módszertani tevékenység, közösségi szolgáltatások koordinálása.
Pályázati feltételek:
- könyvtáros/informatikus könyvtáros fel-
sőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és OKJ-s könyvtáros végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Corvina könyvtári integrált rendszer ismerete
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer területén szerzett tapasztalat
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
Az állás 2019. április 5. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/383-2653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: Általános könyvtárosi feladatok elvégzése a gyermek- és felnőttkönyvtárban és a fiókkönyvtárakban: olvasószolgálat, programszervezés, foglalkozások tartása, a könyvtári állomány gondozásában való részvétel.
Pályázati feltételek:
- könyvtáros/informatikus könyvtáros felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és OKJ-s könyvtáros végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pedagógus végzettség
- Aleph könyvtári integrált rendszer ismerete
- társalgási szintű angol nyelvismeret
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
Az állás 2019. április 16. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/383-2653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
Feladatai: három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-
szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A jogviszony időtartama: várhatóan 2020. októberig tartó határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ); vagy csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentumot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt valamennyi dokumentum együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 1008/2019. valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2019. április 01. A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. április 05. Az állás a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. Az állással kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 1008/2019. azonosító számon 2019. március 14. napján megjelenik.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képező hajókikötő úszóművet.
A tárgyi eszköz adatai:
• kora: 16 év
• szerkezet: fémtartály, fémváz
A tárgyi eszközt árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló szabad licitálással.
Biztosíték, árverési alapár, licitlépcső:
Biztosíték (Ft) Árverési alapár (bruttó) (Ft) Licitlépcső (Ft)
53.000 530.000 10.000,
vagy annak egész számú többszöröse

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• biztosíték befizetésének igazolása (az összeg postai csekken vagy átutalással fizetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064-00000000 számlaszámra),
• a vevő vállalja a vételár megfizetését, és a tárgyi eszköz saját költségen való elszállítását.
Jelentkezési lapok
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. számú irodában.
• Beadási határideje: 2019. március 28-án 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 213. számú irodában.
Árverés ideje, helye:
2019. március 29-én 10.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 206. számú irodában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. számú irodában, Magyar Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint a 2019/2020. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2016. 01. 01. – 2016. 08. 31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2015. 01. 01. – 2015. 12. 31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2013. 09. 01. – 2013. 12. 31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2019. december 31. napjáig töltik be.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója a jegyző felé jelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába történő felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén, a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2019. április 24. és 25. napján történik.

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését kéri a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2019. április 20. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, 2019. április 25-ét követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem.
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2019. május 27-ig írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszaújváros Város Jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. március 18-22. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez az esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, takácsatka kártevők ellen Vektafid A növényvédő szerrel. 

Hatóanyag: 83% paraffinolaj, III. forgalmi kategória, közterületen engedélyezett szer. A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük megértésüket.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái 2019. március 11. - április 08. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken. 

A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2019. március 11-én reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően, a tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2019. április 08-án lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.

Családban élő gyermek esetén
A családban az egy főre jutó havi jövedelem (Ft) Támogatás mértéke a táborozási költség
0 - 35.700 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
A családban az egy főre jutó havi jövedelem (Ft) Támogatás mértéke a táborozási költség
0 - 38.500 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

A kérelmek benyújtási határideje: 2019. március 31.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést követően nyújtható be.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapon olvashatók.
Bráz György
polgármester

Az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.

2019/2020. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2016. 01. 01. - 2016. 08. 31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2015. 01. 01. - 2015. 12. 31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2014. 01. 01. - 2014. 08. 31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2013. 09. 01. - 2013. 12. 31. között születtek (6 éves óvodakötelesek)

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik. akik 2016. szeptember 01. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem” elnevezésű nyomtatványon történik, melyet az óvodában lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik református szellemiségben szeretnék neveltetni, és református óvodába kívánják beíratni a gyermeküket.
A felvételi kérelmek folyamatosan beszerezhetők az intézmény gazdasági irodájában.
A FELVÉTELI KÉRELEM BEADÁSA:
Időpont: 2019. április 24-25. 800-tól 1700-ig
Helyszín: Tiszaújvárosi Református Óvoda (3580 Tiszaújváros, Irinyi János út 4.)

Kérjük, hogy saját és a gyermek személyi adatait igazoló okmányokat hozza magával!

Magyar állampolgár esetén:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek: lakcím kártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját.
Külföldi állampolgár esetén:
A fentebb felsoroltakon túl
gyermek:
- születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre fordított, közjegyző által hitelesített másolatát.
- a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma
Kettős állampolgárság esetén:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek: lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, születési anyakönyvi kivonat magyar nyelvre fordított, közjegyző által hitelesített változatát.
Tiszaújvárosi Református Egyházközség


Content of popup