A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B, C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Faipari végzettség (ács, asztalos, bútorasztalos)
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél, jogosítvány másolatot
- Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt személyes adatok kezeléséhez az álláshirdetéssel összefüggésben
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Általános karbantartói, javítási, hibaelhárítási munkák elvégzése az üzemeltetett épületekben
- Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
- Szakszerű üzemzavar elhárításban való részvétel
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Tiszaújváros, 2019. szeptember 09.
Kerékgyártó István ügyvezető

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
Feladatai: három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A jogviszony időtartama: várhatóan 2021. augusztusig tartó határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz,
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ); vagy csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) bekezdései alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentumot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt valamennyi dokumentum együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2435/2019. valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2019. szeptember 30.
A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. október 04.
Az állás a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.
Az állással kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

„A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2198-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 2198-5/2019. azonosító számon 2019. szeptember 10. napján megjelenik.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmenedzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2197-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. szeptember 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2197-3/2019. azonosító számon 2019. szeptember 10. napján megjelenik.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő műszaki előkészítő munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, műszaki és/vagy épület gépészeti középfokú végzettség
(építészeti szakma csoportba tartozó szakképesítés)
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, TERC program ismerete
Feladatok:
• Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett épületek állag megóvásával kapcsolatos feladatok
• közüzemi szolgáltatókkal kapcsolat tartás, ügyintézés
• energiahatékonyság, energiafelhasználás nyomon követése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-8/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:2019.09.25.
A pályázat elbírálásának határideje:2019.09.27.
Az állás betölthető: 2019.10.02.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa- Tóth Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő közétkeztetési csoportvezető munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló (2021.12.31.) kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, élelmezésvezető
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• számítógépes ismeretek
• előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, élelmezési program- HACCP ismerete
Feladatok:
• közétkeztetési csoport vezetése, irányítása
• élelmezési program ismerete és használata
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-9/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 09. 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 09. 27.
Az állás betölthető: 2019. 10. 02.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. Telefon: 06-49/548-383
(A 2019.szeptember 12-i lapszámban a pályázati felhívást tévesen, határozatlan idővel hirdettük meg, ezért szíves elnézésüket kérjük!)
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. szeptember 26-án, csütörtökön végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup