Napirendi javaslat:

Zárt ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
2. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet orvos igazgatói megbízásához kötődő döntés meghozatalára
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a 2020. évi téli igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseire
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2020. évi drogprevenciós tevékenységével összefüggő elvárások megfogalmazására
5. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
6. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének végrehajtásáról szóló 2018-2019. évi cselekvési tervben foglaltak megvalósulásának értékelésére, valamint a következő időszak (2020-2021.) cselekvési tervére
7. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
8. Javaslat a tiszaújvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2019. II. féléves tevékenységéről
10. Beszámoló az állandó bizottságok és a tanácsnokok 2019. évi munkájáról
Kérdések

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesületek, civil szervezetek számára.
Pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2020. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, amelyek az illetékes törvényszék által tiszaújvárosi székhellyel bejegyzésre kerültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap) letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2020. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület 2020. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben meghatározzák a támogatásra biztosított összeget, a felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-032, 548-066

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő jegyzői referens munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, helyettesítés céljából, határozott időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A jegyző, aljegyző intézkedéseinek előkészítése, koordinálása. Közreműködés a képviselő-testületi és a bizottsági döntésekhez kapcsolódó előterjesztések elkészítésében, törvényességi ellenőrzés. Szerződések, megállapodások elkészítése.
Pályázati feltételek:
- Állam- és Jogtudományi Egyetemen szerzett jogász szakképzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót fizioterápiás asszisztens munkakör betöltésére teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- fizio és/vagy fizioterápiás asszisztens végzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 15.
- Elbírálás határideje: 2020. február 20.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 50003/2020. , valamint a munkakör megnevezését: „fizioterápiás asszisztens”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Csikász Gábor kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő 2020. január 29-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal


Content of popup