A Prevenciós Bizottság tájékoztatóján elhangzottak (lásd jobbra) mellett - élve a törvényi felhatalmazással - további határozatokat is hozott Dr. Fülöp György polgármester.

A rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel egyszeri élelmiszeradományban részesülnek azok a szociálisan rászoruló, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási problémákkal küzdő családok, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, valamint a rászoruló idős személyek, akik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által összeállított listán szerepelnek.
A Tiszaújvárosi Remény Gyógyszertár Kft. által az önkormányzatnak felajánlott 5 millió forintos támogatás felhasználásáról is döntött a polgármester. A kiadási előirányzatot átcsoportosította a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ költségvetésének dologi kiadásaira. Az összeg a koronavírus-járvány elterjedésének megakadályozására használható fel.
Polgármesteri határozat született arról is, hogy az „Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása” előirányzat terhére 1,1 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtható a Torony társasház (Bolyai köz 2.) liftfelújítási munkálataira.
f.l.


Content of popup