A katasztrófavédelmi törvény vonatkozó rendelkezése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Eredetileg május 28-án ülésezett volna városunk képviselő-testülete, de az ülés elmarad. Vannak viszont olyan döntések, melyeket meg kell hozni, s olyanok is, melyeket el lehet halasztani. Dr. Juhos Szabolcs, városunk jegyzője az aktualitásokról nyújtott tájékoztatást.

- Ahogy az a márciusi és áprilisi hónapokra tervezett ülések esetében is történt, Dr. Fülöp György levélben tájékoztatta a képviselő-testület tagjait és a külsős bizottsági tagokat, hogy az eredetileg május 28-ára tervezett képviselő-testületi ülést nem áll módjában összehívni. Számos jogszabály állapíthat meg azonban határidőt bizonyos döntések meghozatalára, illetve több olyan kérdés merülhet fel, amiben az intézkedés indokolt lehet. A köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat fenntartóként jogosult dönteni a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható csoportok számáról - mondta Dr. Juhos Szabolcs. - Figyelembe véve a gyermeklétszám 2020/2021-es nevelési évre prognosztizált alakulását, a jelenleg működő 24 csoport helyett a 2020 szeptemberében induló nevelési évben 23 óvodai csoport indul, a csökkentés az óvodavezető tájékoztatása szerint az intézménynél a tervezett nyugdíjba vonulások miatt foglalkoztatási gondot nem okoz.
Módosult a testület 2020. évi munkaterve is, ezek szerint később születik döntés az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról, az önkormányzat 2019. évi maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatról. Később tárgyalnak a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, valamint a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről, a közrend és közbiztonság helyzetéről, az éjszakai járőrszolgálat ellátásáról, és a kamerás térfigyelő rendszer működésének tapasztalatairól, valamint a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2019. évi munkájáról.
Szintén később születik döntés a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 2019-es mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról, a vezetői jutalmakról, valamint később tárgyalnak Tiszaújváros önkormányzatának 2019-ben elvégzett belső ellenőrzéseinek tapasztalatairól.
- A döntések előtt minden esetben törvényességi vizsgálatot végeztünk - szögezte le Dr. Juhos Szabolcs -, hogy megfelel-e a jogszabályoknak. A határozatok a szükségesség és arányosság elvének szigorú betartása mellett születtek meg. A polgármesteri határozatok és rendeletek az önkormányzat honlapján (www.tiszaujvaros.hu/koronavirus) megtalálhatók, az előterjesztések pedig az önkormányzati tájékoztató rendszerben olvashatók
(www.onkormanyzat.tiszaujvaros.hu). Biztosíthatom önöket, hogy a továbbiakban is csak olyan ügyben lesz polgármesteri döntés, amely a vírus elleni védekezést szolgálja, vagy amely során törvényben rögzített határidőket kell betartani. Azokban a kérdésekben, amelyek esetében halasztható a döntéshozatal, nem lesz egy személyben intézkedés.
Fodor Petra


Content of popup