Megalakulását követően november 14-én már második alkalommal tartott rendkívüli ülést Tiszaújváros októberben megválasztott képviselő-testülete. Ezúttal pénzügyi tárgyú döntések álltak a középpontban, ezen belül a testület mintegy 150 millió forintot szavazott meg az önkormányzati intézmények, valamint az állami és egyházi köznevelési intézmények dolgozóinak év végi juttatására.
Tiszaújváros korábbi 12 fős képviselő-testületéből két képviselő és a polgármester nem indult a választáson, egy képviselőt nem választottak meg, így az önkormányzat rendelete alapján Bráz György korábbi polgármester, Balla Gergő, Dr. Kébel Zsolt és Tóth Sándor volt képviselők jogosultak a személyes használatukba kiadott, két éven túl használt eszközök (kivéve a gépkocsit) megvásárlására. Az eladási ár meghatározása piaci ár alapján történhet, megállapításához szakértői véleményt is igénybe lehet venni. A piaci ártól függetlenül a számviteli nyilvántartás könyv szerinti értékénél alacsonyabb áron nem lehet eszközöket értékesíteni. A minimum ár megállapításánál a következő szempontok vehetők alapul: tárgyi eszköz esetében a nettó nyilvántartási érték, nullára leírt eszközök esetében a piaci ár. Az ominózus értékesítendő eszközök (laptop táskával, mobiltelefon, nyomtató, stb.) könyv szerinti értéke nulla. A Polgármesteri Hivatalban a szakértői vélemény alapján egy bizottság állapította meg az eszközök javasolt eladási árát, melyet a testület jóváhagyott. Ezek személyenként eltérőek (Bráz György 55.000, Tóth Sándor 25.000, Balla Gergő 2.000, Kébel Zsolt 1.500 forint), mivel a volt testületi tagok nem egyformán vették igénybe az eszközöket.
A választások eredményeként a képviselő-testületben 3 új képviselő kezdte meg munkáját. A képviselői feladataik ellátásához részükre is biztosítják a számítástechnikai és mobil eszközöket, szolgáltatásokat - középkategóriás laptop (operációs rendszer, MS Office irodai programcsomag), laptop táska, multifunkciós nyomtató, mobiltelefon (SIM telefon előfizetéssel), USB modem (SIM internet előfizetéssel).

Év végi juttatás

A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét és megállapította, hogy az önkormányzatnak van lehetősége a nyáron kifizetett juttatások 1 havi bruttó illetmények 75 %-ára történő kiegészítésére. Annak érdekében, hogy a legkisebb keresetűek is méltó juttatásban részesüljenek, az év végi juttatás egyénenként minimum bruttó 75.000 Ft-ban lett meghatározva a testület döntése alapján.
A teljes összegre az a kiosztás napján is aktív dolgozó jogosult, aki 2018. szeptember 1-jén és azt követően is folyamatosan munkaviszonyban állt és aktívan dolgozik.
Az önkormányzati intézmények esetében ez 62.200.000 Ft + 10.885.000 Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 73.085.000 Ft költségvetési kiadást jelent.
Az állami és az egyházi intézmények munkavállalóit azonos elvek, feltételek mellett szintén juttatásban részesíti az önkormányzat. Ez összesen 74.377.500 Ft önkormányzati támogatást jelent. Nem maradnak ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói, ügyvezetői sem az év végi juttatásból. Esetükben is ugyanazokat az elveket érvényesítik, mint az önkormányzati alkalmazottaknál, de az ügyvezetők juttatása beleszámít a 2019. évi munkájuk elismerésekor adható 3 havi jutalomkeretbe.
A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjai a fentiekben megfogalmazott elvek szerint ugyancsak kapnak jutalmat. Ennek forrása a városi szintű jutalomkeret.
Az előterjesztéshez Csikász Gábor tett módosító javaslatot, miszerint egész havira egészítsék ki a juttatást, illetve a minimális összeg 100 ezer forint legyen. Fülöp György polgármester ezzel összefüggésben elmondta, a lokálpatrióták programjukban leírták, nem csak egyedi juttatásokkal, hanem bérkorrekciós intézkedésekkel kívánják elismerni az önkormányzati érdekszférában dolgozók munkáját. Jövőre várhatóan csökkenni fognak a város adóbevételei, de mindenképpen szükség van arra, hogy a költségvetés elfogadásakor hathatós, érzékelhető bérkorrekciót, béremelést hajtson végre az önkormányzat, s hogy erre biztosan legyen fedezet, ezért terjesztették be ezt a felelős, 3/4 havi javaslatot - tette hozzá a polgármester.

Polgármesteri
végkielégítés

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet.
Bráz György korábbi polgármester esetében - tekintettel negyedszázados kimagasló közéleti tevékenységére, kiemelkedő munkavégzésére, a város építésében és fejlesztésében szerzett érdemei, emberi helytállása elismeréseként - a képviselő-testület élt ezzel a lehetőséggel és végkielégítését további 3 havi illetménynek megfelelő összeggel egészítette ki.
A döntés azonban nem „csont nélkül” született meg. Csikász Gábor azt nehezményezte, hogy a háromhavi plusz nincs összegszerűen feltüntetve. A napirendi pont tárgyalása közben erre választ kapott: az összeg 2.000.094 forint.
A pénzügyi döntések zárásaként a testület úgy határozott, hogy a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium szalagavató rendezvényének sikeres lebonyolításához a tavalyival megegyező - járulékokkal együtt 525.000 Ft – 525.000 Ft keretösszeggel járul hozzá.

Alapító okiratok

A testület módosította az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratait. Ennek egyik oka, hogy a választások eredményeként a polgármester személyét át kell vezetni a dokumentumokban.
De történtek egyéb változások is, főleg a cégek felügyelő bizottságaiban. Fülöp György 2015. július 1-jétől a TiszaSzolg 2004 Kft. felügyelő bizottságának tagja, s bár a Polgármesteri Hivatal - a Mészáros Ügyvédi Iroda bevonásával - megvizsgálta, hogy a felügyelő bizottsági tagság nem összeférhetetlen a polgármesteri tisztséggel, ennek ellenére írásban bejelentette, hogy 2019. november 15-ével lemond bizottsági tagságáról. Pap Zsolt alpolgármester ugyancsak a TiszaSzolg 2004 Kft. felügyelő bizottságának tagja, ő megnövekedett elfoglaltságaira tekintettel jelentette be, hogy lemond tagságáról.
A Tisza Média Kft. felügyelő bizottságából Boros Józsefet visszahívta, és helyette Gerőcs Rolandot választotta meg a testület, megbízatása 2020. június 30-áig szól. Gerőcs Roland külkereskedelmi végzettséggel rendelkezik, a Localcomp Kft. ügyvezetője, 2014-2019. között a Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság tagja volt. Korábban tevékenyen részt vett a Rádió 35 üzemeltetésében, jelenleg is a Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület tagja. Tapasztalatával, szakértelmével, lelkiismeretes munkájával képes hozzájárulni a Tisza Média Kft. eredményes és színvonalas működéséhez - állt a javaslatban.
Boros Józsefet a TiszaSzolg 2004 Kft. felügyelő bizottságába választották meg, ugyancsak 2020. június 30-áig, egyúttal a cég felügyelő bizottságának taglétszámát költségtakarékossági okból 5-ről 4 főre csökkentette a testület.
Ferenczi László

thumb kr gimnaKedden nagy volt a sürgés-forgás a Városháza előtti téren, aki arra járt, megcsodálhatta azt a különlegesen szép fenyőfát, amit a Városgazda Kft. munkatársai állítottak be a helyére, jelezve, hogy közeledik a várva várt ünnep. Az év végi rendezvények szervezői sem tétlenkednek ez idő tájt, folyik az októberben elkezdett munka, körvonalazódnak a programok, igazából már szinte minden „összeállt”, ami a szervezési feladatokat illeti. Idén is központi szerepet kap a Sportcentrum, hiszen a nyugdíjasok év végi rendezvénye, a cégek ünnepélyes munkaértekezlete, a közalkalmazottak és köztisztviselők év végi rendezvénye is itt kap helyet, és utolsóként, de nem utolsó sorban a Sportgála, azaz a sportbaráti találkozó, december 21-én.
Ízelítőként néhány a programok palettájáról:
Fellép a Valcer táncegyüttes, Somogyi András humorista, a Fourtissimo együttes, de lesz Face Team korfball show és még hosszan sorolhatnánk, de azért maradjon némi meglepetés is. Képünkön a szintén fellépő Gimnasztráda együttesét láthatják.

thumb kr tehetsegTizenéves koromban az őrületbe kergettem az egész tanári kart az Eötvös Gimnáziumban - gyorsan bekerültem a „rossz gyerek” kategóriába -, ezután pedig teljesen mindegy volt, mit csináltam, ez így is maradt négy éven át. Ez volt harminc évvel ezelőtt. Ma már szerencsére létezik tehetségfejlesztő szakpedagógus, aki felismeri, mi történik a gyerekkel, és nem hagyja elveszni. A városunkban tartott tehetséggondozó műhelyelőadásokról beszélgettem Erdélyiné Barakony Ilona tehetségfejlesztő szakpedagógussal.
- A megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézményei tehetséggondozó és tehetségkoordinációs tevékenységet is ellátnak - mondta a szakpedagógus. - A tehetséggondozás azt jelenti, hogy közvetlenül a gyerekekkel foglalkoznak, a koordináció keretében pedig szakmai tanácsokat adnak, segítik az intézményben a pedagógusok munkáját. A tehetségek felismerésének, fejlesztésének érdekében különböző szakmai előadásokat is szerveznek, mint amilyen a mostani rendezvény is. Mai előadásomban az alulteljesítő tehetségek jelenségköréről fogok beszélni. A tehetségek között vannak olyan diákok, akik képességeik alatt teljesítenek. Ennek megvan a maga oka, háttere. Arra fogok rávilágítani, próbálják arra érzékenyíteni a pedagógusokat, hogy figyeljenek fel a különböző jelenségekre, hiszen ezek a gyerekek viselkedésükben sok esetben eltérnek az átlagosan tehetséges gyerekektől, és elmondom melyek azok a jelenségek, viselkedési formák, amiket ezek a gyerekek mutatnak.
- Úgy képzeljem el, hogy valaki tehetséges, nagyon jó az adott tantárgyból, ott ül az órán, unatkozik, mert már tudja a tananyagot, és emiatt rosszalkodik?
- Igen, mivel az alulteljesítő tehetségnél sokszor a viselkedésben jelenik meg először a probléma. Azt látja a pedagógus, hogy a gyerek másként viselkedik, és ehhez akár a motiváció deficitje is társulhat. Alulteljesítőről akkor is beszélünk, amikor a tanuló tartósan a képességei alatt teljesít, messze elmaradva attól, ami a képességei, vagy a múltbeli teljesítménye alapján tőle elvárható lenne. Előfordulhat az is, hogy nem megfelelő neki az oktatási rendszer, nem elég rugalmas, ez is lehet egy alulteljesítésnek a problémaköre. Az előadás végén majd arra szeretnék gyakorlati tanácsokat adni, hogy milyen módszereket tudunk alkalmazni arra, hogy megelőzzük, vagy akár vissza tudjuk fordítani az alulteljesítést.
- Manapság sokkal könnyebb oktató videókat elérni az internet segítségével. Ha egy gyereket valami nagyon érdekel, akkor néhány hét alatt úgy ki tudja képezni magát ilyen videókon, hogy jobban tudja a tananyagot, mint a tanár. Ezt hogyan lehet kezelni, hogy tud erre reagálni egy pedagógus?
- Olyan feladatokat is adjunk a diáknak, ami túlmutat a kötelező tananyagon, azért, hogy felkeltsük az érdeklődését. A feladat kapcsolódjon az érdeklődési köréhez, lehessen benne olyan kutatómunkát végezni, ami egy kicsit nagyobb lélegzetű, magasabb szintű gondolkodási képességet igénylő feladat, amiben megmutathatja minden oldalát, a sokszínű képességeit. A legfontosabb az, hogy legyen sikerélménye, ismerjük el őt, ne arra figyeljünk, hogy mi a gyenge oldala, miben teljesít rosszul, hanem a jó képességét próbáljuk megtalálni. Éppen azért szervezzük ezeket a szakmai műhelymunkákat, hogy a pedagógusok minél szélesebb körű szakmai ismereteket, tapasztalatokat szerezhessenek annak érdekében, hogy megtalálhassák a gyermekben a háttérben lappangó tehetséget.
- Ez a mai mindennapi tanításban már működik? A tanárok ki vannak erre képezve?
- Egyre több pedagógus van kiképezve. A Debreceni Egyetem, mai vendégünk, Dr. Balogh László professzor irányításával már igen sok tehetségfejlesztő szakértőt képzett. Az intézményekben nagyon sok helyen vannak képzett pedagógusok, sokan ebből szakvizsgáztak, de vannak, akik önszorgalomból képezték magukat, úgyhogy a pedagógusok számára már nem ismeretlen ez a terület. A szakmai munkát több intézményben pszichológus is segíti.
- Két dolgot tudok mondani. Milyen kár, hogy annak idején, amikor én voltam tizenéves, nem volt ilyen, és nagyon örülök, hogy most már van, nem kell a mai gyerekeknek azon átmenni, amin nekem kellett.
- Az előadás végén mutatni fogok híres embereket - Churchill, Einstein, vagy Van Gogh, aki soha egy képet el nem adott életében, és mégis később híressé vált -, szóval sok az olyan ember, akiknek problémáik voltak az iskolai tanulással, de végül akár Nobel díjasokká is válhattak. Ha van egy olyan támogatói közeg, ha van egy olyan személy, mentor, segítő, aki a tehetséges gyereket támogatja, irányítja, akkor az a jó képesség a felszínre tud törni.
- Létezik egy keretrendszer, ami megfogja a tehetséges gyereket, és viszi magával? Elviszik egy olyan tanárhoz, aki több feladatot tud neki adni?
- Nagyon szeretném, ha ez szélesebb körben megvalósulna. Itt van Tiszaújváros, több iskola, óvoda működik, azt szeretném, hogy átjárhatóak legyenek ezek a műhelyek. Hiszen sok műhelyt működtetnek az intézmények. Tiszaújvárosban nagyon magas színvonalú, több évre, évtizedre visszatekintő a tehetséggondozás az óvodában és az iskolákban. A mai szakmai napot is támogatta Tiszaújváros önkormányzata. Harmadik előadóként Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető fog beszélni arról, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában minden óvodás számára megvan a lehetőség, számos műhelyük van, és a gyerekek választhatnak, hogy milyen műhelyekben vesznek részt. Nagyon-nagyon kreatív, magas színvonalon működő műhelymunkák folynak.
- Gondolom ezt az átjárást az iskolákban már nem lehet megcsinálni, mert mindegyiknek más a fenntartója.
- Reméljük, hogy minél több intézményben megvalósul a jövőben az átjárás a fenntartótól függetlenül. Milyen nagyszerű lenne az, ha bármely területen működő, akár járási, vagy városi szintű tehetséggondozó műhelyekbe átjárhatnának a diákok. Nagyon bízom abban, hogy a jövőben ez teljesen természetessé, megvalósíthatóvá válhat. A pedagógiai szakszolgálatok a tehetségkoordináció keretében próbálják segíteni ebben is az intézményeket, a gyerekeket.
Surányi P. Balázs

A Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyét huszonharmadik alkalommal rendezték meg Debrecenben. A versenyen 27 iskola több mint 300 versenyzője vett részt, 17 kategóriában, különböző tantárgyakból, egyéni és csapatversenyeken. A nagyszabású találkozó megnyitóját a Református Nagytemplomban tartották. A versenyen iskolánk hat tanulója vett részt, akik a következő eredményeket érték el. Kiss Hunor 7.a, matematika tantárgyból II. helyezés, felkészítő: Magyarné Simon Anita. Csehovics Marcell 5.a, rajzból III. helyezés, felkészítő: Szilvásiné Bodnár Tímea. Nagy Léna 7.c, rajzból IV. helyezés, felkészítő: Tóthné Lesnyák Viktória. Kurucz Levente és Tóth Lili 7.b osztályos tanulók angol nyelvből V. helyezés, felkészítők: Guba Adrienn és Magyarné Simon Anita. Tömösközy Hanga Zsófia 6.a, matematikából VI. helyezés, felkészítő: Majoros Lászlóné. Gratulálunk!
A Szerencsen megrendezett regionális két tanítási nyelvű angol tanulmányi versenyen iskolánk öt tanulója vett részt, ahol B2 szintű szóbeli és írásbeli feladatokat kellett megoldaniuk. A 7. évfolyamosok versenyében 92%-os teljesítménnyel első helyezést ért el Kiss Hunor, felkészítő: Magyarné Simon Anita. 85%-os teljesítménnyel IV. helyezést ért el Ferenczi Nóra és 84%-os teljesítménnyel V. helyezett lett Eke Laura, mindkettőjük felkészítője Gerőcsné Berkes Judit Katalin. Tóth Laura Lilla 68%-os teljesítményével VIII. helyezést ért el, felkészítő: Magyarné Simon Anita. A nyolcadikosok versenyében Heltai Kilián 78%-os teljesítménnyel III. helyezést ért el, felkészítője Gerőcsné Berkes Judit Katalin. A versenyen részt vevő tanulóink közül mindenki teljesítette a középfokú nyelvvizsga szintjét! Gratulálunk a szép teljesítményhez!
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola idegen nyelvi munkaközössége hatodik alkalommal rendezte meg hagyományos Play with Us játékos angol nyelvi csapatversenyét, melynek témája ebben a tanévben a természet volt. A megnyitón iskolánk 6.a osztályos tanulói angol nyelvű műsorukkal a bolygókat mutatták be. A versenyre Tiszavasvári, Hernádnémeti, Szerencs és Miskolc két tanítási nyelvű református általános iskoláiból 72 alsós tanuló érkezett. A csapatversenyen a diákok különböző játékos feladatokban adhattak számot tudásukról. Az eredményhirdetésen az iskolák képviselői városunkat bemutató kiadványokat vehettek át, minden tanuló emléklapot és hűtőmágnest kapott, valamint könyvekkel és ajándékokkal díjaztuk a dobogós helyezést elért csapatokat. Köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának a díjazásban nyújtott segítségét!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

thumb kr katolikusbalHatodik alkalommal rendezte meg szülő-nevelő bálját a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola. Mintegy százan vettek részt a rendezvényen, melynek bevételét - ugyanúgy, mint minden évben - az iskolába járó gyerekekre fordítják.
Nem csak a szülők és a pedagógusok készültek a bálra, hanem a gyerekek is. A hetedikesek charleston-t táncoltak, a nyolcadikosok keringőjüket mutatták be nagy sikerrel. Gál Benjáminné igazgató köszöntője után Fülöp György polgármester mondott beszédet.
- Nagyon örülök annak, hogy működik ez az iskola - mondta a polgármester -, annak külön örülök, hogy jól működik, hiszen Tiszaújváros jövője az iskolákban dől el. Tiszaújváros önkormányzatának kötelessége tettekkel is támogatni nem csak az iskolát, hanem az ott dolgozó pedagógusokat is, és ahogy az elmúlt években volt támogatás, legalább olyan mértékben lesz a jövőben is. Én arra kérem a szülőket, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, segítsék a pedagógusok munkáját, mert akkor lesznek az önök gyermekei sikeres felnőttek, ha önök együttműködnek az iskolával.
Pásztor Pascal atya is az iskola és a szülők kapcsolatáról szólt.
- Először is köszönöm a támogatást - fordult a polgármester felé -, ennek nem csak az anyagi oldala megnyugtató, hanem az a hozzáállás, ami a támogatás mögött van, az sokkal többet ér. A nevelés minősége is attól függ, hogy a mögött milyen irányultság és hozzáállás van, én ezt a hozzáállást nagyon köszönöm. Köszönöm a szülőknek, hogy bizalmukkal ajándékozzák meg az iskolát. Minden korban közhelyként emlegetik, hogy a mai gyerekek, a mai világ, és ilyenkor valami nehézséget hoznak fel. Nem nehezebb egyik kor sem a másiknál, a gyerekek sem rosszabbak és a szülők sem kevésbé felkészültek. Talán a mostani korszak abban különbözik az előzőektől, hogy sokkal jobban kell vigyázni a gyermekeinkre. Talán a szülők, a pedagógusok legnagyobb feladata, hogy megóvják gyermekeiket a külső, félrevezető behatásoktól és engedjék, hogy Isten akarata szerint a gyermek azzá váljon, akivé válnia kell, olyan legyen, amilyennek a teremtő Isten elképzelte.
A jótékonysági bál valójában egy kötetlen esemény, ami nem a gyerekek iskolai előmeneteléről szól, hisz erre ott az iskola.
- Én úgy gondolom, hogy ez remek lehetőség arra, hogy találkozzunk a nevelőkkel, tanárokkal - mondta Mata Ildikó szülő -, és egy kicsit megismerkedjünk, közelebb kerüljünk egymáshoz, illetve rendkívül jó kezdeményezés arra, hogy az iskola támogatásában részt tudjunk venni.
- Nagyon jónak tartjuk, hogy a szülők, pedagógusok eljönnek, és időt fordítanak arra, hogy kicsit beszélgessünk - mondta Gál Benjáminné, az iskola igazgatója -, hiszen a rohanó világban erre nincs lehetőség. Elmegyünk egymás mellett, de itt talán van idő leülni, és eltölteni egy pár kellemes órát. A bál célja az is, hogy pénzt gyűjtsünk, és ezt a nevelés-oktatás területén használjuk fel. A jó tanulókat minden évben ebből szoktuk jutalmazni a tanév végén, és emellett van egy olyan cél, ami évről-évre változik. Idén informatikai eszközöket szeretnénk vásárolni, elsősorban egy interaktív táblát. Folyamatosan vásárolunk eszközöket, de egy-két teremből még hiányzik, reméljük nem sokáig.
Fodor Petra


Content of popup