thumb kr balesetDr. Fülöp György polgármester - a veszélyhelyzetre való tekintettel átruházott hatáskörben - több kérdésben is döntött az eredetileg május 27-ére tervezett képviselő-testületi ülés témái közül. Egyebek mellett elfogadta a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót is.

A beszámolóból statisztikai adatokkal alátámasztott részletes képet kaphatunk városunk közrendjéről, közbiztonságáról. 2020-ban a regisztrált bűncselekmények száma Tiszaújvárosban 405-ről 236-ra, tehát jelentős mértékben csökkent. A kiemelten kezelt 14 bűncselekmény (emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel visszaélés, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele) száma 122-ről 112-re (-8,2%) csökkent, de a testi sértések száma 5-ről 9-re emelkedett. A regisztrált lopások száma is csökkent, 65-ről 60-ra, a rongálásoké viszont 8-ról 10-re növekedett. Kábítószer-terjesztéssel kapcsolatos bűncselekmény nem történt tavaly. A nem kiemelten kezelt bűncselekmények száma 114, ebből 42 volt az ittas vezetés.
A beszámoló kitér arra, hogy a városban a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló kiemelt tárgyú, sorozat jellegű bűncselekményként a katalizátorlopást kell megemlíteni. Az elkövetőket, akik személygépkocsik katalizátorait tulajdonították el, letartóztatták.
A rendőri munka stabilitását jelzi, hogy a nyomozás eredményességi mutatója a 2019. évi 75,7%-ról 73,3%-ra, vagyis minimális mértékben csökkent.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén az előző évhez képest a tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 48,2%-ról 50,9%-ra javult. A kapitányság elzárással sújtható szabálysértés miatt 39 fő őrizetbe vételét rendelte el, az előző évben ez 55 volt.
A közlekedésbiztonsági helyzetet vizsgálva azt láthatjuk, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek az előző évhez képest 53-ról 47-re csökkentek, míg az anyagi káros balesetek száma 29,0%-os csökkenést mutat. A kapitányság továbbra is prioritásként kezeli a közlekedési helyzet javítását, melyet közlekedési ellenőrzésekkel, sebességméréssel, közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzésekkel igyekszik elérni. Ezek az intézkedések főleg az ittas vezetők, valamint a gyorshajtó járművezetők kiszűrésére irányultak.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság rendszeresen hajtott végre migrációs ellenőrzéseket, ennek eredményeként két afgán állampolgárral szemben történt idegenrendészeti intézkedés, akik jogellenesen tartózkodtak az országban.
A beszámoló a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket, és az azzal kapcsolatos feladatokat is bemutatja. 2020-ban a közterületi rendőri jelenlét jelentős mértékben nőtt. Ez többek között Tiszaújváros önkormányzata által a közterületi szolgálat megerősítése érdekében nyújtott támogatásának köszönhető. Folyamatos volt a megerősítő rendőri erők igénylése is, a megyei rendőr-főkapitányság, valamint a készenléti rendőrség állományából.
Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzet tekintetében a védelmi tevékenység jól szervezett a kapitányságon. A Tiszaújvárosban élők egészségének és biztonságának megóvása érdekében állandó rendőri jelenlétet biztosítottak a járvány mobil lakóparkon kívüli terjedésének megakadályozása érdekében. Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 16.117 rendőri intézkedést kezdeményeztek a kapitányság járőrei.
A beszámoló bemutatja az igazgatásrendészeti tevékenységet is, amely magába foglalja a szabálysértési eljárásokat, az engedélyügyi tevékenységet és a kábítószer-rendészetet. Kiemelendő, hogy az iktatott szabálysértési ügyek száma a 2019-es azonos időszakbeli 857-ről 1408-ra nőtt, az iktatott helyszíni bírsághoz kapcsolódó végrehajtási ügyek száma pedig 379-ről 891-re növekedett. A jelentős mértékű növekedés jogszabályváltozás eredményeként következett be, ugyanis a járási hivatalok 2020. évi átalakításával a szabálysértési ügyeket rendőrségi hatáskörbe utalták.
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a rendőrség feladatellátásának elősegítésére. Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködés. A feladatok színvonalas ellátása érdekében 2020-ban a képviselő-testület 10,5 millió forintot biztosított a rendőrségnek működési célú támogatás formájában, mely magába foglalja az éjszakai járőrszolgálat és a kamerás térfelügyeleti rendszer működtetését is, továbbá 300 ezer forintot szavazott meg a „Sulizsaru” programra. Ezen túl a polgármester 2020-ban a rendőrség állományából 12 főt részesített jutalomban a városi jutalmazási keretből kimagasló teljesítménye és emberi helytállása elismeréseként.
F.L.

Kiemelt feladatok

A lakosság nyugalmának és biztonságérzetének növelése érdekében a polgármester úgy határozott, hogy a kiemelten kezelendő feladatok között továbbra is szerepeljenek az alábbiak:
- A bűnmegelőzési tevékenység folytatása során a rendőrség fokozott figyelemmel legyen az áldozattá válás szempontjából legveszélyeztetettebb csoportok védelmére.
- A rendőrség lépjen fel hathatós jogi eszközökkel, felvilágosítással a kábítószer-terjesztés és -fogyasztás visszaszorítása érdekében.
- A rendőrség végezzen fokozott ellenőrzést a főbb baleseti okok minimalizálása érdekében.
- A kiemelt rendezvények alkalmával a rendőrség fokozottan törekedjen azon bűncselekmények számának visszaszorítására, melyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásolják.
- A rendőrség tartson fokozottabb ellenőrzést a rendezvények helyszínein, hogy azok a korábbi évekhez hasonlóan békésen, jelentősebb jogsértés nélkül folyjanak le.
- A rendőrség a közterületi rendzavarásokra, valamint a városunkban továbbra is jelenlévő vendégmunkások sajátos kulturális szokásaira tekintettel az önkormányzat által támogatott járőrszolgálat keretében, pénteki és szombati napokon, 22.00 - 05.00 óra közötti időtartamban továbbra is fokozottan ellenőrizze a szórakozóhelyeket, az autóbusz-pályaudvart, és a környezetükben található közterületeket. Az ellenőrzések során - állandó, illetve fokozott rendőri jelenléttel - különös figyelmet fordítsanak a vendéglátóegységek szabályszerű működésére, valamint az azok környezetében található közterületek rendjének fenntartására, továbbá a város bevezető és kivezető útjain, kerékpárútjain közlekedőkre.

thumb kr hulladekudvarMár nem csak hulladékot lehet vinni a Perényi Péter úton lévő tiszaújvárosi hulladékudvarba. Május 4-étől várnak minden olyan berendezési és használati tárgyat is, ami még jó állapotban van, betölti eredeti feladatát.

- A Zemplén ZHK Nonprofit Kft. új, közszolgáltatáson kívüli tevékenység keretén belül használati tárgyak gyűjtését szervezi - nyilatkozta lapunknak Sándorné Szepesi Mariann, a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatási vezetője. - A tiszaújvárosi hulladékudvarba el lehet hozni azokat a használt, de még rendeltetésének megfelelően használható tárgyakat, amire már nincs a lakosságnak szüksége. Ilyenek például a bútorok, sporteszközök, konyhai használati tárgyak, de lehetnek könyvek, gyerekek kinőtt, megunt játékai is.
- Mi lesz az összegyűjtött holmik sorsa?
- Az összegyűlt tárgyakat a Zempléni Újrahasználati Központba szállítjuk majd, amit a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. szerencsi telephelyén alakítottunk ki. Most még a használati tárgyak gyűjtése folyik, és majd szeptemberben nyílik meg a központ a vásárlók előtt. A leadott tárgyakat ugyanis egy jelképes összegért meg lehet majd vásárolni.
- Van feltétele annak, hogy kik vásárolhatnak majd?
- A legfontosabb, hogy természetes személyek vásárolhatnak, és náluk is bevezetünk majd darabszám limitet, mivel nem szeretnénk, ha valaki kihasználná, hogy áron alul jut ezekhez a dolgokhoz, felvásárolná és üzletet csinálna belőle. Kettős célja van ennek a programnak. Az egyik, hogy segítünk azoknak a rászorulóknak, akiknek valóban szükségük van ezekre a használati tárgyakra, de újonnan esetleg nem tudják megvenni. Tehát a társadalmi szerepvállalás az egyik fontos eleme ennek a gyűjtésnek. Másrészről pedig környezetvédelmi jelentősége is van, vagyis azon használati tárgyak, amelyek jó állapotban vannak és használhatóak még eredeti funkciójukban, ne a hulladéklerakóban végezzék, hanem, ha még lehet, adjuk tovább, használjuk tovább.
- Milyen tárgyakat nem lehet behozni?
- Az elektronikai eszközöket nem tudjuk fogadni. Ennek az az oka, hogy nem tudjuk kipróbálni és garantálni, hogy azok megfelelően működnek.
- Csak a tiszaújvárosiak hozhatják el a megunt, lecserélt dolgaikat vagy bárki élhet a lehetőséggel?
- Elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye fogyasztói hozhatnak használati tárgyaikat, amihez személyi igazolvány és a lakcímkártya szükséges. Viszont, ha nem felel meg a hozott használati eszköz, akkor ott hagyhatja a hulladékudvarban, de ahhoz már fel kell mutatni a legutóbb befizetett szemétszállítási díj bizonylatát is.
ema

Földi úton védekezik a szúnyogok ellen a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. A múlt héten és ezen a héten is volt már melegködös szúnyogirtás, de úgy tűnik, a légi irtásnál nincs hatékonyabb. A jó hír, hogy már nem csak a katasztrófavédelem védekezhet légi úton a vérszívók ellen.
- Az országos tisztifőorvos 180 napra engedélyezte a légi irtást, így már nem csak a katasztrófavédelem végezheti. Bárki, aki erre jogosult, kérhet rá engedélyt, így lehet légi kémiai úton védekezni. A terveink szerint a jövő hét végén már városunk felett is repülni fog a merevszárnyas gép - tájékoztatta lapunkat Kerékgyártó István, a Városgazda Kft. ügyvezetője.

thumb kr phoenixA Phoenix kosárlabdaklub U16-os utánpótlás kadett csapatát köszöntötték a város vezetői a Castello cukrászdában. A kadettek lettek korcsoportjukban az ország legjobbjai, több mint 80 csapat közül. A fiúk Sopronban játszották le döntő mérkőzéseiket, mindhármat több, mint 10 pontos fölénnyel nyerték meg, így ők térhettek haza aranyéremmel „a Hűség városából”. Az aranycsapatot dr. Fülöp György polgármester és Molnár István alpolgármester köszöntötte némi édes élmény kíséretében.


Content of popup