thumb kr trianon2Rendhagyó módon emlékezik meg Tiszaújváros a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, Mátyás Zoltánt kérdeztük meg a kerek évforduló kapcsán arról, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor még tartanak a társas érintkezésre vonatkozó korlátozások, milyen lehetőség lesz az emlékezésre?

- Különleges eseménnyel emlékezünk az évfordulóra - mondta az igazgató. - Zajácz Tamás bőrműves iparművész 2020. június 4-ére szabadtéri megemlékező tematikus tárlatot szervez. A programban több mint húsz alkotást lehet megtekinteni, melyek témája az országrészek elszakítása, az emlékezés nemzeti tragédiánkra. Zajácz Tamás egyedi látásmóddal készített, gondolkodásra ösztönző bőrképei a Városháza szomszédságában lévő Barátság kertje környezetében láthatóak majd. Aktív és felemelő sétára invitáljuk a tiszaújvárosiakat, akik június 4-én, csütörtökön, ezen az autentikus szabadtéri helyszínen 12.00 óra és 18.00 óra között láthatják a nem mindennapi alkotásokat.
Zajácz Tamás aktívan töltötte a karantén hónapjait, ebben az időszakban fogalmazódott meg benne, hogy egy ausztriai művésztelepen látottak mintájára úgynevezett „liget tárlatot” lehetne szervezni, ami a jelenlegi helyzetben is méltó környezetet teremtene a megemlékezésre.
- Mindig is érdekeltek a történelmi események, Trianon kérdésköre pedig különösen - nyilatkozta a művész. - Inspirált a téma, annál is inkább, mivel komoly történészek is más-más módon értelmezték az akkori történéseket.
A szervezők kérik az emlékezőket, hogy a biztonsági előírásokat tartsák be, amikor ellátogatnak a rendhagyó kiállításra.

A Prevenciós Bizottság tájékoztatóján elhangzottak (lásd jobbra) mellett - élve a törvényi felhatalmazással - további határozatokat is hozott Dr. Fülöp György polgármester.

A rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel egyszeri élelmiszeradományban részesülnek azok a szociálisan rászoruló, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási problémákkal küzdő családok, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, valamint a rászoruló idős személyek, akik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által összeállított listán szerepelnek.
A Tiszaújvárosi Remény Gyógyszertár Kft. által az önkormányzatnak felajánlott 5 millió forintos támogatás felhasználásáról is döntött a polgármester. A kiadási előirányzatot átcsoportosította a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ költségvetésének dologi kiadásaira. Az összeg a koronavírus-járvány elterjedésének megakadályozására használható fel.
Polgármesteri határozat született arról is, hogy az „Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása” előirányzat terhére 1,1 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtható a Torony társasház (Bolyai köz 2.) liftfelújítási munkálataira.
f.l.

A katasztrófavédelmi törvény vonatkozó rendelkezése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Eredetileg május 28-án ülésezett volna városunk képviselő-testülete, de az ülés elmarad. Vannak viszont olyan döntések, melyeket meg kell hozni, s olyanok is, melyeket el lehet halasztani. Dr. Juhos Szabolcs, városunk jegyzője az aktualitásokról nyújtott tájékoztatást.

- Ahogy az a márciusi és áprilisi hónapokra tervezett ülések esetében is történt, Dr. Fülöp György levélben tájékoztatta a képviselő-testület tagjait és a külsős bizottsági tagokat, hogy az eredetileg május 28-ára tervezett képviselő-testületi ülést nem áll módjában összehívni. Számos jogszabály állapíthat meg azonban határidőt bizonyos döntések meghozatalára, illetve több olyan kérdés merülhet fel, amiben az intézkedés indokolt lehet. A köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat fenntartóként jogosult dönteni a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható csoportok számáról - mondta Dr. Juhos Szabolcs. - Figyelembe véve a gyermeklétszám 2020/2021-es nevelési évre prognosztizált alakulását, a jelenleg működő 24 csoport helyett a 2020 szeptemberében induló nevelési évben 23 óvodai csoport indul, a csökkentés az óvodavezető tájékoztatása szerint az intézménynél a tervezett nyugdíjba vonulások miatt foglalkoztatási gondot nem okoz.
Módosult a testület 2020. évi munkaterve is, ezek szerint később születik döntés az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról, az önkormányzat 2019. évi maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatról. Később tárgyalnak a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, valamint a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről, a közrend és közbiztonság helyzetéről, az éjszakai járőrszolgálat ellátásáról, és a kamerás térfigyelő rendszer működésének tapasztalatairól, valamint a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2019. évi munkájáról.
Szintén később születik döntés a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 2019-es mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról, a vezetői jutalmakról, valamint később tárgyalnak Tiszaújváros önkormányzatának 2019-ben elvégzett belső ellenőrzéseinek tapasztalatairól.
- A döntések előtt minden esetben törvényességi vizsgálatot végeztünk - szögezte le Dr. Juhos Szabolcs -, hogy megfelel-e a jogszabályoknak. A határozatok a szükségesség és arányosság elvének szigorú betartása mellett születtek meg. A polgármesteri határozatok és rendeletek az önkormányzat honlapján (www.tiszaujvaros.hu/koronavirus) megtalálhatók, az előterjesztések pedig az önkormányzati tájékoztató rendszerben olvashatók
(www.onkormanyzat.tiszaujvaros.hu). Biztosíthatom önöket, hogy a továbbiakban is csak olyan ügyben lesz polgármesteri döntés, amely a vírus elleni védekezést szolgálja, vagy amely során törvényben rögzített határidőket kell betartani. Azokban a kérdésekben, amelyek esetében halasztható a döntéshozatal, nem lesz egy személyben intézkedés.
Fodor Petra

Hét helyszínen telepítettek a közelmúltban új térfigyelő kamerákat, további hat helyszínen a meglévő eszközöket cserélték ki. 

Az új helyszínek:
- az Örösi út és a Mátyás király út kereszteződése
- az Örösi út és a Szent István út kereszteződése
- a Szent István út és a Mátyás király út kereszteződése
- a Béke út és a Munkácsy Mihály út kereszteződése
- a Szederkényi út és a Liszt Ferenc utca kereszteződése
- a Huszár Andor utca és a Farkas Kálmán utca kereszteződése
- a Vasvári Pál utca és a Dózsa György utca kereszteződése

thumb kr poliolFontos mérföldkőhöz érkezett a MOL 1,2 milliárd euróból épülő poliol komplexumának beruházása. November óta 36 hajószállítmánnyal összesen 65 készülék érkezett vízi úton. A múlt héten megérkezett az utolsó óriásberendezés is, melyet ugyancsak a Tiszán szállítottak Tiszaújvárosba.

A poliol komplexum berendezéseit és moduljait a világ több pontján gyártották. A készülékek többségét súlyuk és méretük miatt nem vihették közúton, ezért szállításukra a vízi utat választották. A szállítás tervezésénél figyelembe kellet venni, hogy - az elmúlt 15 év adatai alapján - a Tisza vízszintje évente csak rövid időszakban alkalmas ilyen szállítások lebonyolítására. 2019 novembere óta összesen 65 készülék „hajózott” a Tiszán, melyek súlya 10 és 400 tonna között volt, méretük pedig néhány métertől 45 méterig terjedt. A féléves időszak alatt a Tisza vízszintje 3 alkalommal csökkent olyan szintre, hogy a szállításokat ideiglenesen le kellett állítani.
Érkeztek készre szerelt egységek Thaiföldről és egyéb berendezések a világ számos országából Spanyolországtól Kínáig. A tengeri szállítmányok a fekete-tengeri Konstanzába érkeztek, ahonnan folyami uszályokon a Dunán és a Tiszán hajóztatták fel a berendezéseket Tiszaújvárosba. A szállítmányok más része a belgiumi Genkből indult, ahonnan folyami szállítás során a Rajna, Majna, Rajna-Majna-Duna csatorna, a Duna és a Tisza volt az útvonal.
A Tisza-parton új ideiglenes kikötőt kellett építeni, ahol egy nagy teherbírású lánctalpas daru emelte át speciális szállítójárművekre a rakományokat. A szállítmányok a kikötőből az építési területig az erre a célra kialakított úton jutottak el.
Néhány érdekesség. Leghosszabb készülék: 45 méter, legnehezebb készülék: 404 tonna, a szállított készülékek összes tömege: 5500 tonna.

Megvizsgálva a járványügyi helyzet országos, regionális és tiszaújvárosi alakulását, valamint a megjelent központi jogszabályokat és az azokkal összefüggő enyhítő, a korlátozásokat feloldó, eltörlő intézkedéseket, az a döntés született, hogy 2020. június 2-ától ismét teljes létszámban, a veszélyhelyzetet megelőző munkarendben működik a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.
Az ügyfélfogadás azonban - határozatlan ideig - továbbra is a jelenlegi marad, azaz személyes ügyintézésre csak kivételes helyzetben, és a szabályok betartása mellett van mód.

thumb kr brigiJó hír a vezetni tanulóknak, újraindult az oktatás és a vizsgáztatás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélyével két ütemben - május 6-ától vidéken, május 18-ától pedig az ország teljes területén - lehet vezetni tanulni, vizsgázni, utánképzéseken részt venni.

Sokan örültek ennek, különösen azok, akiknek a járványügyi helyzetben félbeszakadt az oktatásuk. Rácz Roland is köztük volt, most két hónap kihagyás után kissé szokatlan neki a vezetés.
- A tanfolyamot már nagyon rég elkezdtem - mondta Roland - de a két hónap szünet alatt kijöttem a rutinból, most nagyon nehéz újra megszokni a vezetést, és figyelni is. Amikor az újraindulás után először autóba ültem, még azt is elfelejtettem, hol vannak a pedálok. A vezetés maga élmény, szeretem is, csak mindig félek, hogy valami hibát követek el, vizsgák előtt nagyon izgulok.
Roland - csakúgy, mint a többi diák - maszkban, kesztyűben vezet, s így ülnek autóba a gépjárművezető-oktatók is. A Kőrössy Autósiskola is újra oktatja a diákokat, május 8-án nyitottak.
- A diákok megérezték ezt a pár hét kiesést - mondta Kőrössy Brigitta gépjárművezető-oktató -, különösen azok, akik épp forgalmi vizsga előtt álltak. A tanulóknál a pedálok okozták a legnagyobb problémát, és nagyon rossz, hogy maszkban, gumikesztyűben kell dolgozni. Ilyenkor beszélni is sokkal nehezebb, nem mindent értenek rendesen, többször el kell mondani, ami azért forgalomban nagyon nehéz, hiszen hirtelen helyzetek is adódnak. Ennyi a zavaró az egészben, de örülünk az újranyitásnak. A vizsgáztatás is elindult, a KRESZ vizsgáknál sokkal kisebb létszámban, a forgalmi vizsgák ugyanúgy zajlanak, mint korábban. Csak maszkban és kesztyűben, ami szintén megzavarja a vizsgázót, mert maszkban még egy nagy levegővétel is sokkal nehezebb, főleg, amikor még izgulnak is.
Május 6-án vidéken, 18-án pedig Budapesten és Pest megyében is újraindult a közlekedési vizsgáztatás és utánképzés. Az újraindulás a közúti, vasúti és hajózási területre egyaránt vonatkozik.
- A feltételek, tekintettel a koronavírus okozta nehézségekre, alapvetően a higiéniás előírások betartására kihegyezettek - mondta lapunk kérdésére Dobrocsi Endre, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont felügyeleti és módszertani igazgatója - tehát rendkívül fontos, hogy ezt a járványt, amennyire csak tőlünk telik, olyan szinten akadályoznunk kell, hogy azért minél kevesebb embernek okozzon károsodást. Ez a legfontosabb dolog, ami az újraindulással kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy az elméleti vizsgák esetében a vizsgatermeket minden vizsgázó csoport után alaposan ki kell szellőztetni, csak minden második vizsgaállomásnál foglalhatnak helyet a vizsgázók, tehát egymás között a biztonságos távolságot meg kell tartani, minden csoport után az érintőképernyős monitort, a székeket, az asztalokat le kell fertőtleníteni, és nagyon fontos, hogy az egyéni védőeszközöket használniuk kell a vizsgázóknak, ami azt jelenti, hogy szájmaszkot és gumikesztyűt. Természetesen ez vonatkozik a vizsgabiztosra is. A gyakorlati vizsgáknál hasonló elvárásokat támasztunk a vizsgázók és a szakoktatók számára. A járművet minden vizsgázó után ki kell szellőztetni, kilincset, kormányt le kell fertőtleníteni, és a védőfelszereléseket használni kell vizsgázónak, szakoktatónak és vizsgabiztosnak egyaránt.
- Mik az első hetek tapasztalatai?
- Érdekes, mert azt gondoltuk, hogy ettől lényegesen nagyobb nyomás fog jelentkezni a vizsgaközpontnál, de alapvetően nem. Fokozatosan terhelődünk e tekintetben, fokozatosan jelentkeznek a vizsgázók, ez alapvetően betudható annak is, hogy a kijárási korlátozás alatt viszonylag korlátozott mértékben zajlottak a képzések, és mindenki, függetlenül attól, hogy bizonyos mértékben a kijárási korlátozást feloldották, azért az emberek még nagyon óvatosan mernek közösségbe menni.
Fodor Petra

Két hónappal ezelőtt mindannyiunk élete új szakaszhoz érkezett, nem volt az országban szinte senki, aki ugyanúgy élhetett tovább, mint azelőtt. Nem kezdek bele, hogy kiben mit váltott ki a járványhelyzet, ki hogy élte meg, hogyan élte túl a mindennapokat. Nem is írhatok erről, hiszen mindenkire másképpen hatott ez a furcsa pandémia. Egy biztos, ez a kéthónapos életszakasz nyomot hagyott. Emlékszem, így bíztattam olvasóinkat és magunkat, hogy „sok-sok aggodalommal teli, türelmet, megértést kívánó időszak után egyszer csak nagy, kövér betűkkel adhassunk hírt róla: vége!„ Nos, ezt még korántsem mondhatjuk, a frissen mosott maszk illata még jó ideig az orrunkban lesz, amikor boltba, gyógyszertárba, vagy ügyintézni megyünk, és a kötelező távolságtartás is része lesz egy ideig az életünknek. De a fű újra zöld, a nap megint süt, és mi is szabadabban élhetünk most már. Találkozhatunk a tágabb családdal, és - bár hivatalosan még nem szabadna - bizony tudjuk, hogy elcsattantak már azok a bizonyos nagyszülői puszik is, néhány könnycseppel megspékelve.
Egy szó, mint száz, újraindult az élet, ezért műsorrendünk is visszaáll az eredeti kerékvágásba. Boldoggá tett bennünket, hogy az évekkel, évtizedekkel korábbi felvételeink sokaknak örömet okoztak, nem is szűkölködtünk a visszajelzésekben, jó volt hallani, olvasni az önök észrevételeit, köszönő sorait. Az egyházak képviselőinek pedig köszönjük az együttműködést, hogy - templomi szertartások híján - vasárnaponként rendszeresen szóltak vallásos nézőinkhez. Végül, kérem önöket, továbbra is tartsanak velünk, nézzék a Tisza TV műsorait!
Radácsi Zsuzsa

thumb kr ujranyitas 1Az élet minden területe igyekszik újraindulni az elmúlt közel két hónap kényszerszünetéből. A lazítások miatt egyre inkább ébredezünk a Csipkerózsika-álomból, próbálunk visszazökkenni a megszokott kerékvágásba. Így van ez a szépségiparban, a sportban és a vendéglátásban is.

thumb kr ujranyitas 2- Nem volt más választásom, be kellett zárnom a szalont - mondta Jánosiné Szilvási Katalin kozmetikus. - Ez az időpont pontosan egybeesett az iskolák és óvodák bezárásával. Mivel két kicsi gyermekünk van, a nagyszülőkre nem bízhattam őket, ezért úgy döntöttünk a férjemmel, hogy egy időre bezárok, és otthon maradok a gyerekekkel. Nehéz volt, mert nem igazán láttam a végét. A jövedelmem pedig teljesen kiesett erre az időszakra. Most az enyhítéseknek köszönhetően, bár csak fél gázzal, de vissza tudtam jönni dolgozni. Amikor a nagyszülők tudnak segíteni, akkor dolgozom, természetesen az előírt higiéniai szabályokat betartva.
Így tudott kinyitni a Tiszaújvárosi Fitness Sport Club is, odafigyelve a folyamatos fertőtlenítésre.
- A recepción dolgozó kolléganőknek kötelező a szájmaszk használata, hiszen ők nap, mint nap beszélgetnek, kapcsolatba kerülnek a vendégekkel - tudtuk meg Nánásiné Tóth Ibolyától, a TIFIT SC sportmenedzserétől. - Akik edzeni jönnek, azoknak saját törölközőt kell hozniuk, és le kell fertőtleníteniük a gépeket maguk után. A csoportos aerobic órákon pedig limitáljuk a résztvevők számát. Azok a vendégek, akik rendszeresen járnak hozzánk, már nagyon várták a nyitást, de mindig türelmet kértem tőlük. Én is nagyon nehezen viseltem az elmúlt időszakot. Nem vagyok egy otthon ülő típus, szeretek menni, csinálni a dolgomat. Március 16-án zártunk be, de én minden nap eljöttem, szétnéztem. Rossz volt látni az üres gépeket, az üres termeket. Azonban nem tétlenkedtünk, lefestettük és felújítottuk az eszközöket.
Már nem csak a vendéglátóegységek teraszára, hanem a benti asztaloknál is le lehet ülni, természetesen a szabályok betartásával.
thumb kr ujranyitas 3- Nekünk kötelező a benti térben a maszkhasználat, a vendégeknek viszont nem - mondta Takács Vivien, aki a Sörpatikában dolgozik. - Gumikesztyűt nem kell használnunk, csak, ha úgy gondoljuk. Ezen kívül be kell tartani a másfél méteres távolságot, amit a kinti bútoroknak köszönhetően meg tudunk oldani, a benti részben pedig figyelmeztetjük a vendégeket a szabály betartására.
Ezek a szabályok érvényesek az éttermekre is.
- Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, de szerencsére túléltük - nyilatkozta Vojtkó Zsolt, a Nádas Csárda tulajdonosa. - Mindig betartottuk az aktuális rendelkezéseket, amíg csak lehetett nem zártuk be az éttermet, azonban egy idő után már nem volt más választásunk, csak a kiszállítás maradt. Aztán szépen, fokozatosan, de engedtek minket visszanyitni, először a teraszt, majd az egész éttermet kinyithattuk. Nyáron viszont lettek volna nagyobb rendezvényeink, melyeket lemondtak, viszont a kisebbek megmaradtak. Az esküvőkre például az a jellemző, hogy nem lemondják, hanem megpróbálják átszervezni egy másik időpontra. Lassan beindulnak a cégek meetingjei is, amiket itt szoktak tartani, de kapunk megkereséseket a nyári napközis táborok szervezőitől is, hogy nálunk szeretnék megoldani a táborozó gyerekek étkeztetését. Érezzük, hogy szépen lassan visszaindul az élet.
ema

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 6.a osztályosai osztályfőnökük vezetésével május közepén kirándulásra indultak. Nem is akármilyen kirándulásra, hanem a Scool-Túra utazási iroda virtuális utazására a Határtalanul program Kárpát-medencei helyszíneire. Következzék élményekkel teli beszámolójuk.

„Idén tavasszal a Határtalanul utazások elmaradtak, de reméljük, jövőre már eljuthatunk a most virtuálisan meglátogatott helyszínek valamelyikére.
Az első hét délutánjain az online játékban Erdélybe „utaztunk” az ottani idegenvezető és kisfilmek segítségével. Együtt figyeltük izgatottan, hogy melyik osztálytársunk kap virtuális tallért a játékban, miközben gyönyörű tájakon jártunk, híres irodalmi és történelmi személyiségekkel ismerkedtünk meg. A kreatív feladatokban sógyurmát sütöttünk, piros-fehér-zöld karkötőt vagy éppen magyaros szendvicset készítettünk. Az élő játék után délutánonként online találkoztunk, hogy együtt szabaduljunk ki a virtuális szabadulószobából és válaszoljunk a sokrétű ismeretet igénylő kérdésekre. Szükségünk volt ehhez matematikára, a memóriánkra, logikára, művészeti ismeretekre, kellett kreativitás, de a legfontosabb a csapatmunka volt. Az első hét végén, az eredményhirdetésen kellemes meglepetés várt ránk: a sok ismeret megszerzése közben a több mint húsz jelentkező iskola közül a legjobbak között végeztünk és nyertünk egy osztálykirándulást a Lillafüredi Kalandparkba.
A második héten Kárpátalja varázslatos tájaira kalauzolt el bennünket az ottani idegenvezető. Közelebbről megismerkedhettünk a népművészeti és a gasztronómiai hagyományokkal, meglátogattuk a történelem- és magyarórákon megtanult helyszíneket, csodálatos természeti formákat láttunk, énekeket hallgattunk. A harmadik héten Délvidékre utazunk, majd Felvidék következik, és ha elég kitartóak vagyunk a játékban, akár a fődíjat, a több napos kirándulást is megnyerhetjük. Reméljük, folytatás következik!”

thumb kr refTíz hét telt el az óvodák és a bölcsődék bezárása óta, május 25-étől a kormányrendelet értelmében újra kinyitották kapuikat az intézmények. Sokan várták már, hisz fogynak a szabadnapok, vagy ha nem is, a home office nem mindig kompatibilis egy örökmozgó csemetével. Az érintett szülők mintegy fele már az első napokban elvitte gyermekét óvodába, bölcsődébe.

A beiratkozott 85 gyerekből hétfőn 33-at vittek a Napsugár Bölcsődébe. Két hete még csak 12 gyerek volt, akkor ügyeleti rendszerben működtek. Most ismét új szabályok vannak.
- Viszonylag zökkenőmentes volt a reggel, - mondta Czaga Jánosné, a bölcsőde szakmai vezetője - a higiénés szabályokra továbbra is nagyon odafigyelünk. A szülők továbbra sem léphetnek be az intézménybe, egyébként minden a megszokott rend szerint zajlik. Minden kisgyermeknevelő a saját munkarendjében dolgozik, bízunk abban, és a szülők is jelezték, hogy a jövő héten, pünkösd után, még többen hozzák majd be a gyerekeket. Reggel hat és délután öt óra között vagyunk nyitva. Napirendünk a régi: reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna, közben pedig játék és különböző foglalkozások.
Tíz órakor a teraszon rótták a köröket a kicsik, élvezték a játékot, egymás társaságát. Csakúgy, mint a Tiszaújvárosi Református Óvodában, ahová a 75 beiratkozott gyermekből hétfőn 17-et vittek oviba.
- Az elmúlt hónapokban előrehoztuk a nyári felújítást, munkával telt tehát az idő - mondta Halász Zoltánné, a Tiszaújvárosi Református Óvoda vezetője. - Ebben a helyzetben nagyon hiányoztak a gyerekek, nagyon vártuk már, hogy újranyithassunk, ami viszont hirtelen történt. Az óvó nénik home office-ban dolgoztak a takarítás mellett. A szülőknek ajánlottak játékokat, hogy akiknek már elfogytak az ötleteik, tudjanak mihez nyúlni és a gyermekükkel tartalmasabban foglalkozni. A nyitás előtt felmérést végeztünk, a szülőket pedig arra kértük, töltsenek ki egy nyilatkozatot arról, hogy a gyermekük egészséges és a családban sincs beteg, vagy olyasvalaki, aki hatósági karanténban volt, vagy van. Tizenkilenc igény érkezett, reggel tizenhét gyermeket hoztak óvodába. A gyerekek most egy csoportban vannak, betartjuk a másfél méteres távolságot az étkezésnél és az alvásnál is, a játéknál ez nagyon nehéz lenne, hiszen a gyerekek nagyon örültek egymásnak, nagyon szeretnek együtt játszani.
- Hogy zajlik a belépés reggel?
- A szülők az óvoda ajtajáig hozzák a gyerekeket, csengetéssel jelzik, hogy megérkeztek. Az óvoda dolgozói az ajtóban veszik át a gyerekeket, zsiliprendszerben hozzuk be őket, kézfertőtlenítés, átöltöztetés után léphetnek csak be a csoportszobába. Változatlanul reggel 6 órakor nyitunk és délután 5 órakor zárunk, óvónőink mindegyike dolgozik.
Újra kinyitotta kapuit a Bóbita óvoda is, félházzal működnek, csoportonként nagyjából tízen vannak most. Hamar visszarázódtak az ovis életbe, játszanak, rajzolnak, mesélnek.
- Nagyon hiányoztak a többiek, főleg a szerelmem, Rózi - mesélte Bacsik Dominik -, most Rózival egymásnak rajzoltunk rajzokat, én neki egy szivárványszerűt. Amíg nem volt ovi, addig is csináltam a dolgokat, anyának mutogattam egy csomó játékot.
Amíg nem volt ovi, nem csak a gyerekeknek hiányoztak társaik és az óvó nénik, az óvoda dolgozói is nagyon várták már, hogy újra együtt legyenek.
- Kölcsönös a kapcsolat - mondta Szakácsi Virág intézményvezető-helyettes -, nem csak a gyerekek, mi, pedagógusok is nagyon vártuk már a találkozást. Ez egy örömteli nap tehát, még ha egy kicsit keserédes is, hogy ilyen komoly szabályokkal kell élnünk, de mindenkinek nagyon hiányzott már, hogy itt legyünk.
Csakúgy, mint a többi épületben, itt is fontos a szabályok betartása: a szülők nem léphetnek az épületbe, a gyerekek a bejáratnál elbúcsúznak, majd kézfertőtlenítés és átöltözés után léphetnek a csoportszobába.
Nagy volt a nyüzsgés kedd reggel a Szivárvány épülete előtt, voltak, akik kicsit nyűgösebben kezdték a reggelt, de a legtöbb gyerek elfogadta az új szabályokat, s már nyújtották is ki kis kezeiket, hogy lefertőtlenítsék. Sokan várták már az óvodák megnyitását, gyerekek, szülők egyaránt.
Kondrák Évike mosolyogva érkezett az óvodába, mint mondta, már tegnap is sokat játszottak, a kedvence most a puzzle.
- A kislányom már nagyon szeretett volna jönni, nagyon hiányoztak neki a kis barátai és az óvó nénik is - mondta Kondrákné Lakatos Éva -, a vírushelyzetet tekintve pedig, attól függetlenül, hogy elkezdődött az óvoda, ugyanúgy odafigyelünk mindenre, otthon is és persze itt, az óvodában is.
- Sokan örülnek az újranyitásnak - mondta Trosztmér Norbert -, vannak, akik nehezebben viselték az elmúlt időszakot, gondolom ez szülője válogatja. És persze, hogy kinek van munkahelye, vagy nincs, illetve a gyerekektől is erősen függ, hogy mennyire szeretnének visszaállni a régi kerékvágásba. Gondolom, hogy sokaknak nehezére esik, de nálunk például egészen könnyedén veszik ezeket az akadályokat. Szerintem mi jól viseltük az elmúlt időszakot, ahogy az emberek jó része. Azt gondoltuk, hogy nehezebb lesz otthon, de túl lehet élni.
A kormány a múlt szerdán adott ki egy rendeletet, melynek értelmében május 25-től a budapesti óvodák kivételével valamennyi óvodában újra kell fogadni a gyerekeket, éppúgy, mint március 16. előtt.
- Éppen úgy nem tudjuk fogadni, hiszen akkor még nem volt vírusveszély - mondta Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője. - Ez a veszély most is fennáll, tehát meg kellett tartanunk azokat az óvintézkedéseket, melyeket március 17-én bevezettünk. A szülőket továbbra sem tudjuk beengedni az épületbe, amint a gyerekek belépnek, kézfertőtlenítést kapnak, óvodai alkalmazottak fogadják őket, és kísérik fel a gyerekeket a csoportjaikba, és ott segítenek nekik az átöltözésben. Az óvodába lépéskor az óvodai alkalmazottaknak is kézfertőtlenítést kell végezniük, napközben szájmaszkot viselnek, a dajkáknak, különösen az étkezések alkalmával, gumikesztyűt is viselniük kell, csakúgy, mint a napi fertőtlenítések során. A gyerekek fogadása előtt a Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai teljesen átfertőtlenítették az udvari játszóelemeket, illetve homokozókat, a dajkák pedig az óvodaépületekben az eszközöket, kilincseket, korlátokat, ezeknek az eszközöknek a fertőtlenítése folyamatos napközben is.
- Mennyien érkeztek az első napokban, illetve a szülő bármikor dönthet-e úgy, hogy mégiscsak szeretné hozni a gyermekét óvodába?
- A szülők péntekig jelezhették, hogy igénylik-e az ellátást, hiszen az élelmezést is meg kellett tervezni, rendelni. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy az összlétszám mintegy negyede számára igényelték a szülők az ellátást, de ez a szám folyamatosan nő. Amikor a szülő igényt tart rá, hozhatja a gyermekét, bár hozzá kell tennem, hogy Maruzsa Zoltán államtitkár úr is azt nyilatkozta, hogy ez az óvodai lét most mégsem olyan, mint az azelőtti. Alapvetően három éves kortól kötelező az óvoda, ám ebben az időszakban ettől a kötelezettségtől eltekintenek, ha valamelyik szülő úgy ítéli meg, hogy az ő gyermeke számára mégiscsak az otthonlét a biztonságosabb, és ezt meg is tudja a család szervezni, akkor nyugodtan otthon tarthatja a gyermekét.
- Hogy teltek az elmúlt hetek, hiányoztak a gyerekek? Kapcsolatban maradtak az óvó nénik a kicsikkel?
- Egy vérbeli pedagógus számára mindig hiányoznak a gyermekek. Bár az óvodapedagógusok számára nem volt utasítás, hogy online nevelést, oktatást kellene tartani, de ezt az óvodapedagógusaink folyamatosan működtették, sőt, a gyógypedagógusok és az óvodapszichológus is. Minden óvodai csoportunknak van egy zárt facebook-os csoportja, amin keresztül a szülők elérhetők, és ezeken a zárt csoportokon keresztül folyamatosan küldték pedagógusaink az anyagokat, youtube-videókat, természetfilmeket, meséket, barkácsötleteket, tehát a kapcsolat folyamatosan megvolt.
Fodor Petra

Ebben a tanévben is megrendezték a Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület országos közismereti versenysorozatát, melyet több kategóriában hirdettek meg.
Városunk Brassai Sámuel nevét viselő középiskolájának 4 csapata jutott be a döntő fordulókba, melyeket eredetileg áprilisra ütemeztek a szervezők, ám a járványhelyzet miatt nagy eséllyel októberben fognak megtartani.
A „Magyarok Európában” kategóriában 3 induló csapatunk volt, akik maximális pontszámmal kerültek be a döntőbe.
A 11.M osztály két fiúgárdája is sikeresen vette az akadályt, sajnos azonban a versenyszabályok miatt csak egyikük szerepelhet a döntőben.
A siker kovácsai: Balogh Gergő, Lukács Dávid Marcell, Sepsi István Marcell az első, illetve Bokor Balázs, Gyuricskó Adrián, Farkas Tamás a második csapat tagjai. Felkészítő tanáruk Wágner Judit.
Ugyanebben a kategóriában a Szuhai Dóra, Szűcs Noémi és Jávorszki Csenge 10.T osztályos tanulók által alkotott team is megmérkőzhet a dobogóért. Felkészítő tanáruk Pázmándi Henriett.
Az „Örökségünk ’48” kategóriában a 13. helyen jutott be a budapesti döntőbe a Sándor Edina, Mészáros Liza 11.TG és Szokol Milán 11.KG osztályos tanulókból álló egység. Felkészítő tanáruk Kiss Éva.
Gratulálunk az eddigi eredményhez, és sok sikert kívánunk az októberi döntőhöz!
A felkészítő tanárok

thumb kr kantorjuditA vészhelyzet hozta szabályok oldásával párhuzamosan nyit az egészségügy. A tiszaújvárosi rendelőintézetben is hétről-hétre jönnek az újabb változások. A jelenlegi helyzetről és a június 2-ai „újranyitásról” Nagyné Kántor Judittal, az intézmény főigazgatójával beszélgettünk.

- Hol tart jelenleg az egészségügy nyitása, újranyitása?
- Mint a miniszteri levélből kiderült, négy héttel ezelőtt négy szakaszban tervezték újraindítani az egészségügyi ellátást. Ennek a járóbeteg ellátásban még a második szakaszánál járunk. Kedden jelentették be az operatív törzs tájékoztatóján, hogy pünkösdöt követően, tehát a jövő héttől a népegészségügyi szűrések is beindulhatnak. Ez lesz a harmadik fokozata az indulásnak. Jelenleg az ortopédia kivételével gyakorlatilag minden szakrendelésünk működik. A honlapon a rendelési idő azért nincs kirakva, mert továbbra is az a helyzet - és szeretnénk, ha ez így maradna, - hogy a háziorvosokon keresztül kell időpontot kérni a szakrendelésre a betegnek. Ennek több funkciója is van. Az elmúlt időszakban a háziorvosok jobban megismerték a betegeiket, mert ők voltak a „kapuőrök”, minden rajtuk keresztül történt. A háziorvosok ismerik a betegeink jelenlegi helyzetét, a család helyzetét, hol, milyen betegségek voltak adott esetben, ezért ők már egy előszűrést tudnak végezni. Illetve, amikor a beteg jelzi, hogy melyik szakrendelésre szeretne menni, akkor a háziorvos - amennyiben ennek szükségét látja - a szakorvossal konzultál és közösen eldöntik, hogy a betegnek személyesen be kell-e jönnie, vagy a szakorvos felhívja rendelési időben. Azért is jó ez az eljárási rend, mert a betegek dupla szűrőn esnek keresztül. Egyszer a háziorvos kérdezi ki a Covid kérdőívvel, amikor megérkezik a szakrendelőbe, akkor megint kikérdezik. Ezzel igyekszünk minimálisra csökkenteni annak a veszélyét, hogy fertőzött beteg jöjjön be a rendelőbe, mert akkor az egész szakrendelőt le kellene állítani, és újra kellene fertőtleníteni mindent, ami nagy kiesést jelentene.
- Mikor beszélhetünk arról, hogy újra teljes kapacitással, a régi rend szerint működik a rendelő?
- A teljes kapacitás nem tudom mikor lesz, hiszen egy óra alatt csak négy beteget lehet ellátni, ez pedig közel sem a teljes kapacitás. A fogászati rendelésekre a fogorvosoknak kell a beteget direktben behívni. Kikérdezik a Covid kérdőíven, és eldöntik, hogy a betegnek be kell jönnie vagy nem. Amikor megérkezik a beteg, akkor a betegirányítónál hőmérsékletet mérnek, a kérdőívet odaadják neki, és a fogászaton megint ki fogják kérdezni, mielőtt az ellátást megkezdenék. Ezeket a nyomtatványokat mellékelni kell a beteg dokumentációjához. Túlzott adminisztrációnak tűnik, de erre szükség van.
- A kúraszerű ellátások indulhatnak?
- Igen, a kúraszerű ellátásokat végezhetjük. Ez a miniszteri utasítás is feltételes módban jött, tehát nem kötelező jelleggel. A szolgáltatóra bízta, hogy eldöntse azt, hogy mely típusú kúraszerű ellátásokat fogja végezni. Mi már a múlt hét óta folytatólagosan végezzük az infúziós kezeléseket. Nagyon figyelünk arra, hogy a betegek a szociális távolságot meg tudják tartani, másfél-két méter távolság legyen köztük. Ezért egy infúziós helyiségben egyszerre csak két beteg lehet, így hagyunk köztük üres ágyakat. A másik típusú kúraszerű ellátásunk a fiziko- és balneoterápiás részleg. Nagyon sokan érdeklődtek, hogy mikor fogunk elindulni vele. Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert még mindig él az a jogszabály, ami a fürdőkre vonatkozóan előírta, hogy beltérben még nem lehet vendégeket fogadni, de a külső medencékben lehet. Ott is meg van határozva, hogy milyen sűrűn lehetnek egymás mellett a betegek. A medence fürdős kezelések, amik a termál zárt terében vannak, nem tudom, mikor indulhatnak el. A medencés és vizes kezeléseinket sem indíthatjuk el, mert mind aerosol képződéssel járnak, és magas kockázatú tevékenységnek minősülnek. A jövő hétre tervezzük a víz „sokkolását”, hiszen a hosszú állás után a vízrendszert fertőtleníteni kell. Ugyancsak a jövő héten tervezzük elindítani a száraz kezeléseket, a fizioterápiás és a gyógytornás kezeléseket.
- És a gyógymasszázs?
- A masszázzsal egyelőre még óvatosak vagyunk. Azzal még várunk, mert a maszk zárt térben kötelező a betegnek is és a kezelőszemélyzetnek is, a gyakran idős betegek hason fekve egy kis lyukon át lélegeznek, nekik is megterhelő így végigcsinálni a kezelést és a masszőrnek is. A jövő hetet még kivárjuk, és meglátjuk, lehet, hogy óvatosan, de hamarosan azzal is el fogunk indulni. Ami fontos, hogy dolgozóink fogják hívni a betegeket, akinek volt időpontja, azzal egyeztetni fognak és időpontra kell majd jönniük. Ugyanúgy fogják őket beléptetni, mint ahogy itt a szakrendelőben: hőmérsékletmérés és kérdőíves kikérdezés is történik.
berta

thumb kr iskola 1Az elmúlt napokban egyre inkább lazultak a szabályok, amiket a koronavírus miatt be kellett tartani. Az ügyeleti rendszert követően ezen a héten már kinyithattak az óvodák és a bölcsődék, és az iskolák is nyitogatják már kapuikat. A parkok és a játszóterek megteltek önfeledten játszó gyerekekkel. Egyre többen szaladgálnak, fociznak. Örülnek, hogy végre a szabadban játszhatnak.

- Már harmadik alkalommal jöttük ide az Ifjúsági parkba - nyilatkozta lapunknak Siposné Jantek Mária, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pedagógusa, az egyik negyedik osztály tanító nénije. - Amikor megnyitották a játszótereket, lejöttem az unokámmal és arra gondoltam, hogy az osztályomba járó gyerekek is biztosan szívesen találkoznának egymással. Kiírtam a közös osztálycsoportba, hogy lent leszek a parkban, és akinek van kedve és elengedi a szülő, nyugodtan csatlakozhat. Nagy sikere volt, a múlt héten több mint tíz gyerek jött el. Kora délutántól egészen estig játszottak. Nagyon élvezték ezt a rögtönzött osztálytalálkozót, hiszen mindenkit megviselt ez a két hónap bezártság. Jó volt látni, hogy mennyire örülnek egymásnak, és úgy döntöttem, ha az idő engedi, legalább egy héten egyszer felajánlom nekik ezt a lehetőséget. Nagyon jó az osztályközösség, és hogy ez így maradjon, bizony ápolni kell a kapcsolatokat.
Az osztálytársak tehát már találkozhatnak egymással, de egyelőre csak iskolán kívül. A digitális oktatás ugyanis június 15-ig, a tanév végéig tart. Így marad az otthontanulás, az iskolákban csak ügyeletet és felzárkóztatást vagy konzultációt lehet tartani.
- Május 22-én a Magyar Közlönyben megjelentek az új jogszabályok, amik kitértek az iskolákban folyó munkára, az új munkarendünkre, amiket a következő hetekben követnünk kell - tudtuk meg Gál Benjáminnétól, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatójától. - Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermekek felügyeletére és az étkeztetésre. Június 2-ától 15-éig biztosítanunk kell a gyerekek részére az egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztatást. Ez azt jelenti, hogy a szülők a pedagógusokkal egyeztetnek és egy közösen meghatározott időpontban bejöhet a gyerek az iskolába, és a tanár segít neki, amennyiben úgy érzi, hogy nem tudott valamit megtanulni és pótolni szeretné. Ezt lehet egyénileg is és kisebb csoportokban is. Június 26-áig egy ügyeleti rendszert kell kiépítenünk, azon gyerekek számára, akiknek nem tudják megoldani a felügyeletét. Ezeken a napokon sportprogramokat, vetélkedőket, különböző foglalkozásokat szervezünk a gyerekeknek.
Ema

thumb kr rendeloujCsak néhányan várnak orvosra a szakrendelőben. Óránként négy ember mehet be egy-egy szakrendelésre, akiket a háziorvos utalt be. Egyelőre így működik az egészségügy. Június 2-ától, keddtől az ortopédia kivételével minden rendelés elindul, ám továbbra is a legszigorúbb, jelenleg is érvényes szabályok betartása mellett.

E hét keddtől indult újra a fül-, orr-, gégészet, amely március közepe óta szünetelt a rendelőintézetben.
- Sürgős beutalóval jutottam be a szakrendelőbe, mert szívműtétem lesz, és ahhoz kérek góckutatást, a múlt hónapban derült ki, hogy mégis kell műteni, ezért vagyok itt - mondta Iván Attila, aki az elsők között jutott be a szakrendelésre. Debrecenben lesz a felülvizsgálat és ott lesz az operáció is, majd az itteni góckutatás után derül ki, hogy mikor.
Dr. Bozóki Eszter fül-,orr-, gégész szakorvos és aszisztense teljes védőfelszerelésben, maszkban, kesztyűben, védőköpenyben, védőszemüvegben és arcpajzzsal a fejükön fogadják egyesével a betegeket.
- Két és fél hónap után végre sikerült elindulnunk, mivel fokozottan fertőzésveszélyes rendelés a mienk, hiszen mindenki tudja, hogy a koronavírus cseppfertőzéssel tejed, mi pedig ezeken a területeken dolgozunk, az orrban és a szájban. Központi utasításra kaptunk engedélyt, hogy néhány órában rendelhetünk, de továbbra is csak a sürgős esetekben, háziorvoson keresztül, beutalóval időpontot egyeztetve. Óránként négy beteget tudunk megvizsgálni, előtte és utána fertőtlenítenünk kell, minden beteg után kesztyűt cserélünk, 20 percenként maszkot is tudunk cserélni, plexi védőszemüveg is van, hiszen a kötőhártyán keresztül is terjedhet a vírus. Akik akut problémával jöttek volna, őket eddig a megyei kórházba kellett irányítanunk, itt nem láthattuk el őket. Akik most jönnek, főleg krónikus, visszatérő problémával jelennek meg, vagy góckutatásra érkeztek, főleg a protézis- és szívműtétre várók. Nem kell sokat várni, hogy bejussanak, maximum 1-2 napot, ma is hívott az egyik háziorvos, hogy lenne egy beteg, éppen volt is mára egy üres időpont, így fogadtuk és elláttuk. A jövő héten már két nap lesz szakrendelés, kedden 8-10 között, csütörtökön pedig 8-tól 15-óráig fogadjuk a beutalt betegeket - nyilatkozott lapunknak Dr. Bozóki Eszter.
A fogorvosi váróban is páciensek sorakoznak, ők a szakorvossal telefonon egyeztetve kaptak időpontot.
Fokozatosan állnak vissza a normál munkarendre, így Dr. Kiss Mónika is.
- Június másodikától tervezzük, hogy újraindul a fogászati rendelés, de előtte a betegektől azt kérjük, hogy telefonon egyeztessünk - mondja. - Minden beteget kikérdezünk, továbbra is telefonon keresztül, illetve kérdőívet töltenek ki, ha megérkeznek a rendelésre. Most még ügyeleti ellátás van, reggel nyolctól délután kettőig vagyunk itt, naponta körülbelül tíz fő jelenik meg a rendelésen. A jelenleg is érvényes ügyeleti rendszerben felváltva dolgozunk, napi ügyeletet tartva. Június másodika után valószínűleg egy picit fog csökkenni a napi betegforgalom, mert ha egy kezelést durván fél órával számolunk, akkor 15 perc fertőtlenítési időt kell hagynunk a következő páciensig. A higiénés szabályok most fokozottan fontosak lesznek, többek között a kezelés előtt a beteg arcát egy alkoholos kendővel, hiperolos oldattal letöröljük. A kezelés után ugyanez történik. Maszkban érkeznek a betegek hozzánk, a kézfertőtlenítés megtörténik odalent, itt a rendelőben kapnak egy védőelőkét magukra, amit egyébként is használtunk. Fokozatosan kezdünk visszaállni a normál munkarendre, de figyelnünk kell nagyon sok mindenre.
Berta

Júniusban három hétig újra lesz edzés minden korosztálynak a Termálfürdő FC Tiszaújváros utánpótlás csapatainál.

Az első edzésnap június 2-a, kedd, az alábbi beosztással:
U17 és U19 - 16.00 - 3-as füves
U14 és U15 - 16.30 - 1-es füves
U11 és U13 - 16.30 - 2-es füves
U9 - 16.30 - 2-es füves
U7 - 16.30 - Ovifoci pálya
Az egyesület tájékoztatása szerint az edzések alatti folyadékpótlást mindenkinek saját használatú kulacsból, palackból kell megoldania. A szülőket pedig arra kérik, hogy ne csoportosuljanak, minél kisebb számban vegyenek részt az edzéseken, a pályáktól lehetőleg távol elhelyezkedve.
Az edzéseken, sportfoglalkozásokon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző sportoló, illetve edző vehet részt. A résztvevők erről írásos nyilatkozatot kell, hogy kitöltsenek
Az edzések során, azok előtt, és azokat követően is különös figyelemmel kell lenni a személyi higiénia betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.
Az edzések előtt és után minden esetben fertőtlenítő takarítást végeznek az edzésre szolgáló termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben, öltözőkben.
A szoros kontaktus elkerülése érdekében a klub vezetése azt ajánlja, hogy részesítsék előnyben a kiscsoportos edzéseket, s ezek során alapvetően a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezzék a hangsúlyt. Az edzések olyan erősítő, technikai, gyorsaságfejlesztő, állóképesség és koordinációs képesség fejlesztését célzó gyakorlatokra irányuljanak, melyek során a sportolók lehetőség szerint nem érnek egymáshoz.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. Az edzés helyszínét a sportolóknak az edzés végén a lehető leghamarabb el kell hagyniuk.
Az edzéseken használt sporteszközök felületének rendszeres, edzések közötti fertőtlenítése rendkívül fontos. A közös sport-
eszközt használó sportolók figyelmét pedig fel kell hívni az egyéni személyi higiénia kiemelt fontosságára, ezen belül is az arc érintésének kerülésére edzés alatt, valamint az edzés utáni alapos szappanos kézmosásra vagy alkoholos fertőtlenítésre.

thumb kr maszk1Török István, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája mérnöktanára újabb találmánnyal rukkolt elő. Egy olyan műanyagból készült apróságot tervezett, ami amennyire kicsi, annyira hasznos, főleg azoknak, akik egész nap maszkot viselnek. Praktikus, de elsősorban kényelmi funkciója miatt találta ki István a maszktartót.

thumb kr maszk 2Török István több száz arcvédő pajzsot gyártott le egymaga az elmúlt két hónapban a Brassai tanműhelyében, amit a járvány frontvonalában, főleg az egészségügyben dolgozóknak juttatott el, többek között a megyei kórháznak és a tiszaújvárosi rendelőnek is. Egy facebook csoportba belépve talált rá az arcvédőpajzsokat gyártó közösségre, s mivel az iskola gépész tanműhelyében volt lézervágó, 3D nyomtató, és a munkához szükséges alapanyag, így elkezdte gyártani a pajzsokat.
- 320 pajzsot osztottunk szét a járvány ideje alatt, technikusaink is kaptak a májusi szakmai vizsgákhoz pajzsot, de az ÁNTSZ munkatársainak is juttattunk el a mindennapi munkához - mondja Török István. - Az arcpajzsok házi gyártásával leállt mindenki, hiszen elindították a tömeggyártását. Az új projekt a kötelező maszkviselési időszakban nyújthat segítséget, hiszen akik egész nap hordják, azoknak kényelmetlen, kikezdheti a fülük mögötti területet. Ennek orvoslására vannak jó ötletek, ez az én új projektem is. Ahány fejforma, annyiféle viselet, így ennek a maszktartónak is három verziója van. Kettő lézervágóval készül plexi lapból, egyet pedig a 3D nyomtató csinál. Nagyon könnyű mindegyiket használni, hiszen csak a maszk gumis végét kell beleakasztani a tartó két végébe, így nem a fülünkön van a gumi, hanem a fejtető hátsó részén fogja azt össze a tartó, ami kényelemes viselet. A hosszú hajúaknak például a plexiből készültet ajánlom, hogy ne akadjon bele a hajukba. A 3D nyomtatóval készült tartót akár műanyagflakonból is lehet vágni, nem kell hozzá ilyen drága technológia. Egy-egy ilyen maszktartónak 1 perc a nyomtatási ideje, nagyon gyorsan lehet vele haladni. Alapanyagom még maradt a pajzsgyártásból, ebből készülnek a tartók, illetve támogatóink felajánlásából tudjuk finanszírozni. Egy miskolci sörfőző vállalat már rendelt az alkalmazottainak, de további tartókat készítek, ha van rá szükség a tiszaújvárosiaknak is. Éppen készülök felvenni a kapcsolatot az ÖCSI-vel (Önkéntes Csoport Időseink Védelmében), hiszen nekik nagyobb a rálátásuk, hogy hol, és kiknek lenne erre leginkább szükségük.
berta

Május 28., csütörtök

9:00 HétHatár: Prevenciós tájékoztató - Poliol óriásszörny – Vendéglátás-nyitány - Jogsira várva - Szájmaszktartó a kényelemért – Jabil-adomány a rendelőnek - Sitku búcsú
9:15 Hétről-Hétre: Június 2-án nyit az egészégügy - Újra óvodában - Marad a digitális tanrend, felzárkóztatás lehet az iskolában - Karanténtudósítás Skóciából - Tévés homevideo: Süssünk sütit! - Sok az ittas vezető, sok a baleset – Tábormustra - Sodrás és Kulissza dilemma
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 29., péntek
18:00 - 19:00
Járványügyi tájékoztató
Június 1., hétfő
18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről
Június 2., kedd
18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről
Június 3., szerda:
18:00 HétHatár: Zöldség-, és gyümölcsmustra - Pedagógusnap - Balneoterápia - Változás a dohánykereskedelemben - Home office
Hétről-Hétre: Gyermeknap - Katanténvideó - Kapcsolunk Kaliforniába
Június 4., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Május utolsó vasárnapja minden évben a Ti napotok, Titeket ünneplünk. Idén sajnos nincs lehetőségünk olyan gyermeknapi rendezvényt szervezni, amelyet igazán megérdemelnétek, és amit már az év elején megálmodtunk Nektek, de egy kis meglepetést előkészítettünk vasárnapra.
Biztosak vagyunk benne, hogy a nehezítő körülmények ellenére sokat tanultatok és fejlődtetek az elmúlt időszakban. Szívesen fogadnánk, ha megmutatnátok, hogy milyen ügyesek a tiszaújvárosi gyerekek, ezért úgy döntöttünk, hogy szervezünk egy Gyermeknapi Online Ki Mit Tud vetélkedőt. Kb. 1-2 perces kreatív videókat (zene, tánc, próza, stb.) vagy akár rajzokat is várunk Tőletek »Az én „karanténom”« jeligére. A játékra 14 év alatti tiszaújvárosi gyerekek jelentkezését várjuk (a szülők engedélyével!); a felvételeket/fotókat a hivatalos Facebook oldalamra küldjétek messengeren május 29-én 12 óráig. A legkreatívabb videók/rajzok készítőit május 31-én vasárnap délután egy szuper meglepetéssel díjazzuk!
Vigyázzatok magatokra!
Dr. Fülöp György
polgármester

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre várja minden korosztályban a zenét tanulni vágyó növendékeket.
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Jelentkezni 2020. június 04-ig lehet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon, vagy a Jelentkezési lap visszaküldésével a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.
(Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról)
Hok Csaba
intézményvezető


Content of popup