Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő városüzemeltetési munkatárs munkakör betöltésére 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Munkaköri feladatok:
Városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatok ellátása: Közreműködik a feladatkörébe tartozó beruházások, felújítások műszaki előkészítésében. Elvégzi a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó pályáztatási feladatokat. Ellátja a közvilágítással kapcsolatos és a parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Kivizsgálja a városüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági bejelentéseket és kéréseket, megteszi a szükséges intézkedéseket.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Előnyt jelent: településüzemeltetés során szerzett szakmai tapasztalat, B kategóriás gépjárművezetői engedély, közigazgatási gyakorlat.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezései és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint. A cafetéria összege bruttó 250.000 Ft/év, utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
- Kísérőlevelet.
- Fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal, valamint az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket (oklevelek, bizonyítványok másolatai).
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a Kttv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni lehet a 49/548-014 telefonszámon.


Content of popup