thumb dsc 2432Változtak, „lazultak” a többgenerációs házak gázártámogatásának feltételei. A módosítás következtében bővülhet a jogosultak köre, hiszen a kérelmezők sok esetben valamilyen műszaki feltétel hiánya miatt nem kaphattak hatósági bizonyítványt a hivataltól, ami az első lépcsőfoka a támogatás igénylésének. Az új szabályok értelmében a korábban elutasítottak is jogosulttá válhatnak. A részletekről Turkovics István jegyzői referenssel beszélgettük.

- Sokan álltak sorba hatósági bizonyítványokért az elmúlt időszakban?
- Amikor a lakosság tudomást szerzett a kedvezmény lehetőségéről azonnal beindultak a megkeresések, és viszonylag nagy számban. December eleje óta jelentősen csökkent az igénylések száma, de folyamatosan van jelenleg is. A csökkenés valószínűleg annak köszönhető, hogy a fűtési szezon kezdetéig a lakosság megpróbálta érvényesíteni a kedvezményekre vonatkozó igényét.
- Minden esetben jogosak voltak az igények?
- Sajnos nem, viszonylag sok feltételnek kellett teljesülni a jogosultsághoz, amelyekről az ügyfelek csak a hivataltól értesültek. Ennek eredményeként a megkeresések közül körülbelül, csak minden harmadik esetben tudtunk hatósági bizonyítványt kiállítani.
- A bonyolult, nehezen értelmezhető feltételek változtak? Miért, hogyan?
- A feltételrendszer bonyolult, hiszen a kormányrendelet mellett építésügyi jogszabályi előírásokat is figyelembe kell venni. Tulajdonképpen az egyes esetek kapcsán felmerülő problémák alakították a jogalkalmazási gyakorlatot. Az egységes jogalkalmazás folyamatosan alakul, a minisztériumok koordinációja mellett. Mi is fordultunk értelmezési kérdéseinkkel többször is a minisztériumokhoz. Ebből is látható, hogy nem olyan egyszerű a jogalkalmazás ezen a területen. A jogszabály-változtatás célja a feltételek enyhítése, ezáltal a jogosulti kör szélesítése. Több olyan előírás alkalmazásának kötelezettsége megszűnik, amelyek eddig a hatósági bizonyítványok kiállításának feltételei voltak. Az önálló rendeltetési egység meghatározásánál előírás volt az önálló bejárattal való rendelkezés, ez a feltétel megszűnik. Több helyen előfordult, hogy az egyes rendeltetési egységek egybenyíltak, a műszaki feltételek az egyes egységekben megvalósultak, voltak konyhák, vizesblokkok, szobák, azonban az egybenyílás tilalma miatt az önálló rendeltetési egység funkció nem teljesült, és ez kizáró okot jelentett. 2023. január 10-től ez a feltétel megszűnt. Ez csak egy gyakorlati tapasztalatokon alapuló tipikus példa, teljes körű tájékoztatást egy újságcikkben lehetetlen nyújtani, az csak a konkrét eset körülményeinek figyelembevételével lehetséges.
- Mi most a támogatás igénylésének a feltétele? Hogy zajlik a menete?
- A legegyszerűbb és leghatékonyabb az, ha először a hivatallal felveszik a kapcsolatot az ügyfelek személyesen, elektronikusan vagy telefonon. Ekkor egy előzetes egyeztetés történik, ahol már több kérdés tisztázódhat, például, hogy van-e objektív kizáró ok. Több esetben már ilyenkor eldől, hogy van-e értelme a további eljárásnak. A kapcsolatfelvételkor egy széles körű tájékoztatást kap az ügyfél, valamint egyeztetünk az eljárás további menetéről. Fontos megjegyezni, hogy ehhez még kérelmet nem kell benyújtani. A következő lépés a helyszíni szemle, ami kötelező, gyakorlatilag akkor tisztázódnak a tények. Ha a helyszíni szemlén megállapítjuk, hogy a feltételek adottak, napokon belül kiállítjuk a hatósági bizonyítványt, amellyel az ügyfél a szolgáltatóhoz fordulhat. Az így kialakított eljárási rend eddig bevált, gördülékenyen, mindig határidőben le tudtuk zárni az ügyeket.
- A változások miatt bővül, vagy szűkül a támogatottak köre?
- Mindenképpen bővülhet, ezért azok esetében, akik korábban elsősorban valamilyen műszaki feltétel hiánya miatt nem kaphattak hatósági bizonyítványt, célszerű a hivatalt megkeresni, mert elképzelhető, hogy az új szabályok értelmében már jogosulttá válhatnak.
- A korábban elutasított kérelmekkel, kérelmezőkkel mi lesz? Újra igényelniük kell a támogatást?
- Az eljárás kizárólag kérelemre indulhat, tehát mindenképpen szükséges a hivatal megkeresése és tájékoztatás kérése. Nem jellemző, hogy valakit is korábban elutasítottunk volna, jellemzőbb volt, hogy a tények ismeretében már be sem adott kérelmet az ügyfél, vagy a beadott kérelmet visszavonta. Senkit nem érhet hátrány korábbi kérelmének visszavonásáért, az új megkeresésre a megváltozott jogszabályi környezet tükrében fogunk választ adni.
- Vannak-e határidők?
- A támogatás igénylésében az ügyfeleket nem köti határidő, nem késett el az igényléssel senki. Az általunk kialakított eljárás rendben mi minden hivatalos iratot az ügyfél rendelkezésére bocsátunk, azokat csak ki kell tölteni, de ebben is segítünk.
berta


Content of popup