thumb rezsi1Amennyiben a képviselő-testület november 24-ei ülésén elfogadja a javaslatot, december 1-jétől rezsitámogatásban részesülhetnek a rászorulók. Az áram-, gáz- és tűzifaszámlák kifizetéséhez nyújt anyagi segítséget az önkormányzat 2023. július 31-ig. Újabb intézkedések is várhatók az energiakrízis miatt: átmenetileg bezár a Derkovits Művelődési Központ és a Polgármesteri Hivatalban meghosszabbítják az igazgatási szünetet.

thumb rezsi2Az ügy fontosságára való tekintettel dr. Fülöp György polgármester - viszonylag szokatlan módon - hivatalos közösségi oldalán még a döntéshozatal előtt tájékoztatást adott a rezsitámogatás részleteiről.
„Az energia-veszélyhelyzet nem csak az önkormányzatokra ró óriási pénzügyi terhet és halaszthatatlan feladatokat, hanem a lakosságot is nagymértékben érinti. A jelenleg tapasztalható drasztikus energiaár-emelkedés, valamint a magas infláció és a gazdasági recesszió hatásait figyelembe véve szükségesnek éreztük a város szociális ellátórendszerének felülvizsgálatát és a támogatási rendszer kibővítését, melyről a november 24-i ülésén tárgyal majd a képviselő-testület” - írja a polgármester.
A tervezet szerint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott rendkívüli települési támogatás három jogcímen bővül 2022. december 1. és 2023. július 31. között:
A villamos energia díjtámogatás a szolgáltató által kiállított számlán szereplő, a villamos energiát lakossági piaci áron történő igénybevétel összege, de legfeljebb havi 5.000 forint, felszorozva a kérelem beadásától függő hónapok számával, de legfeljebb 8 hónappal, vagyis maximum 40.000 forint.
A földgázenergia díjtámogatás ugyancsak a szolgáltató által kiállított számlán szereplő, a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 15.000 forint, felszorozva a kérelem benyújtásától függő hónapok számával, legfeljebb 8 hónappal, azaz maximum 120.000 forint.
A tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás a fentiekben említett időszakban kiállított számlákon szereplő kifizetett összeg, de legfeljebb 120.000 forint lehet.
A támogatások jogosultsági értékhatárhoz kötöttek. Egyedül élő, vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-a (havi 142.500 forint), családos kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 460%-a (131.500 forint).
A polgármester a november 24-ei testületi ülés egy másik napirendi pontjára is kitér bejegyzésében. Dr. Fülöp György emlékeztet arra, hogy az önkormányzatnak is meg kellett hoznia azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a problémák enyhítéséhez, és a lehető legkisebb mértékűre csökkentik a kiadásokat.
„A stratégiánk kialakításakor továbbra is lényeges szempont, hogy a racionalizálás ne eredményezzen leépítést, minőségromlást, és garantálja a város zavartalan működését, megőrizve a jól működő szociális ellátórendszerünket” - írja posztjában, majd ismerteti az energiakrízissel kapcsolatos újabb intézkedéseket, melyekről a november 24-i ülésen tárgyal a képviselő-testület.
E szerint a Derkovits Művelődési Központ épülete 2022. december 2. és 2023. február 28. között zárva lesz. A csaknem 2000 m2 alapterületű épület fűtési költsége ugyanis 3,8 millió forintról várhatóan 57 millió forintra emelkedne az új miniszteri hőrendelet értelmében ebben a fűtési szezonban.
A művelődési központ művészeti közösségeinek foglalkozásai és az egyéb rendszeres összejövetelek a Széchenyi úti próbateremben, a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, illetve a Hamvas Béla Városi Könyvtár előadótermében lesznek, a dolgozók a napi feladataik ellátását az intézmény más telephelyein, illetve egyéb önkormányzati épületben végzik majd.
A tervezett döntés mellett szól, hogy a decemberi feladatok nagyrészt az Adventi hangolódás programsorozathoz köthetőek, melyek szabadtéri rendezvények, tehát az épület bezárásától függetlenül megrendezhetők. A magyar kultúra napja alkalmából tervezett programok pedig az intézmény más épületeiben is megvalósíthatóak. A februári, elsősorban külső intézmények által szervezett programok (iskolai farsangok, Eötvös-bál) esetében pedig az egyeztetést követően az érintettek, új helyszínt keresnek a rendezvényeiknek.
A Polgármesteri Hivatal távfűtési költségeinek csökkentése érdekében meghosszabbítják az egyébként is tervezett igazgatási szünetet, ami azt jelenti, hogy 2022. december 23-ától 2023. január 8-áig lesz zárva a hivatal. A halaszthatatlan ügyek intézése érdekében azonban ügyeletet tartanak.
„A fenti intézkedések életbelépéséhez a képviselő-testület döntése szükséges.
Noha jogi lehetőségünk lenne rá, a közvilágítást közbiztonsági okok miatt nem korlátozzuk” - zárja bejegyzését a polgármester.
F.L.


Content of popup