Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én, csütörtökön 10 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:


Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - több részterületére szóló módosítása partnerségi egyeztetésének lezárására
3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésével kapcsolatos döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésével kapcsolatos döntésekre
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, valamint a pályázatok elbírálási szempontrendszerének módosítására
6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására
7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos tevékenységéről
9. Tájékoztató a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról
Kérdések


Content of popup