Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Alapszolgáltatási szakmai vezető munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére alapszolgáltatási szakmai vezető munkakör betöltésére.
Feladatai:
- házi segítségnyújtással, jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel, idősek nappali ellátásával, fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatos feladatok koordinálása
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés - határozott (5 évre szóló) vezetői megbízás
Pályázati feltételek:
- főiskola, szociális felsőfokú végzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Előnyt jelent:
- szociális alapszolgáltatásban szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2650/2018., valamint a munkakör megnevezését: alapszolgáltatási szakmai vezető.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2018. december 20.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. január 04.
A munkakör 2019. január 15. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2650/2018. azonosító számon 2018. december 03. napján jelent meg.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477