Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
március 30-án, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Bővebben...

Táboroztatási támogatás

kr taborA Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, vagy állami, egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.

Bővebben...

Lemosó permetezés

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. március 24-25. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez az esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, takácsatka kártevők ellen Vektafid A növényvédő szerrel. Hatóanyag: 83% paraffinolaj. III. forgalmi kategória, közterületen engedélyezett szer.
A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük megértésüket.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Húsvét előtti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújváros, Tisza úti piac és vásár áprilisban a nagypéntekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje: 2017. április 07-én 07:00 - 16:00 óráig.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Lakossági gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági gombavizsgálat 2017. április 01-től ismét igénybe vehető a Tiszaújvárosi Élelmiszerpiac vásárcsarnokában.
Nyitvatartási idő:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Eladó ingatlan

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház.
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196 000 000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 05. hó 31. nap 10 óra.

Bővebben...

Zöld növényi hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok (lehullott lomb, kévébe kötött gallyak, stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. március 29-én (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Képviselői fogadóórák

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiss Zoltán József a 3. sz. választókerület képviselője 2017. március 29-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal  földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Bővebben...

Parkgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség

Bővebben...

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint, a 2017/2018. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2014. 01.01. – 2014. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2013. 01.01. – 2013. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2012. 01.01. – 2012. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2011. 09.01. – 2011. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

Bővebben...

Ebek veszettség elleni oltása

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltása és a még végre nem hajtott mikrochip beültetés 2017-ben az alábbiak szerint történik:
Oltások időpontjai és helyszínei:
Tiszaszederkény városrészben
2017. március 29-e (szerda ) - április 1-je (szombat) közötti időszakban.
Helyszíne: utcánként, külön értesítés szerint.
Tisza-part városrészben
2017. március 31-én (péntek), 13.00-14.00 között.
Helyszíne: révőrs előtti terület.

Bővebben...

Emléklap az 50 éve Tiszaújvárosban lakóknak

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 29/2017. (II. 23.) számú határozata 64. a-b-c. pontjában döntött arról, hogy azon városlakók részére, akik 50 éve folyamatosan a városban élnek - egyedi igénylés alapján - a polgármester emléklapot adjon ki.
Az emléklapot az erre a célra rendszeresített igénylőlapon lehet kérelmezni. Az igény-lőlap átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál, illetve letölthető Tiszaújváros honlapjáról (www.tiszaujvaros.hu).
A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az adatok feldolgozását követően a kiállított emléklapot postai úton kapják meg a kérelmezők.

Bővebben...

Lomtalanítás

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy 2017. április 5-én (szerdán) 6.00-16.00 óra közötti időszakban lesz a háztartásokban keletkezett lomtalanítás körébe tartozó hulladékok begyűjtése.
A lomtalanítás során az átadási helyre nem helyezhető ki és nem adható át építési-bontási törmelék, járműroncs, biohulladék, veszélyes hulladék.
A lomhulladékot az ingatlantulajdonos legkorábban a szállítást megelőző nap 18 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

Bővebben...

Veszélyes hulladék gyűjtése

kr veszelyesFelhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,

Bővebben...


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477