Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és bankkártyát is elfogadunk!

Bővebben...

Tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, a-zok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete alapján évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az az életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és alap- és középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).

Bővebben...

ÉRTESÍTÉS - Bráz György fogadóórái

É R T E S Í T É S
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bráz György polgármester, az 1. sz. választókerület képviselője 2014. augusztus 5-én (kedden) 16.00 órától 17.00 óráig képviselői fogadóórát tart.

Bővebben...

Iskoláztatási támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 36/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján eseti jelleggel önkormányzati segély - az iskolakezdés terheinek enyhítése céljából - gyermekvédelmi támogatásként is megállapítható annak a gyermeket nevelő családnak a részére, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át (37.050 Ft), egyedül élő személy esetén a 170%-át (48.450 Ft).
Önkormányzati segély gyermekvédelmi támogatásként a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha középfokú köznevelési intézmény, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, tanulói-, hallgatói jogviszonyának fennállása idején, de legfeljebb 25. életévének betöltéséig.

Bővebben...

Iskolatitkári állás

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKERÜLETE a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban pályázatot hirdet:
 1 fő iskolatitkár munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Iskolai adminisztratív feladatok ellátása.

Bővebben...

Takarítónő munkakörök

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKERÜLETE a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban pályázatot hirdet: 2 fő takarítónő munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése.
Illetmény és juttatások:

Bővebben...

Képviselői fogadóóra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Vendlerné Polyák Ilona az 5. sz. választókerület képviselője 2014. augusztus 6-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye:  Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477