Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Konyhakert-bérlők figyelmébe

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a bérleti díjak befizetésére 2016. május 18-tól - 2016. május 30-ig van lehetőség az alábbi helyen és időben.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. emelet 215. szoba)

Bővebben...

Művelődésszervező munkakör

A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő művelődésszervező munkakör betöltésére 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: művelődésszervezői feladatok ellátása, a kulturális központ rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása.
Pályázati feltételek:
- főiskolai művelődésszervezői szak

Bővebben...

Uniós támogatások álláskeresőknek és munkáltatóknak

A GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projektet a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetése mellett a megyei kormányhivatalok konzorciumban valósítják meg, az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összegből. A program célja a 25-64 év közötti munkanélküliek, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, illetve a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése.

Bővebben...

25 év alatti fiatalok támogatási lehetőségei

A 2015 januárjában elindult GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia kiemelt projektet a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetése mellett a megyei kormányhivatalok konzorciumban valósítják meg, az Európai Szociális Alap, az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összegből. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 2017. december 31-ig 5 620 15-24 év közötti fiatal támogatására nyílik lehetőség.
A GINOP 5.2.1 program keretében a fiataloknak alkalmuk nyílik munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételére, szakmaszerzésre, támogatott foglalkoztatás keretében elhelyezkedésre, vállalkozás indítására, valamint lakhatási támogatás igénylésére.

Bővebben...

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2016. május 26-án, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztési projektjeire
2. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre

Bővebben...

Felsőoktatási ösztöndíj

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2015/
2016-os tanév második félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2015/2016-os tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.

Bővebben...

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.

Bővebben...

Biztonsági jelentés közzététele

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve: Terméktároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működési helye:
3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Terméktároló Zrt. az MSZKSZ 1994. évi tárolási pályázatán nyertes MOL Nyrt. ajánlata alapján jött létre, 1996-ban.
A társaság a jelenlegi Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (elődje: Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség) törvényben meghatározott készletezési feladatának teljesítése érdekében jött létre. A társság 330 em3-nyi névleges tárolókapacitást épített ki, mely kapacitások felhasználásával letéti tárolási tevékenységet végez az MSZKSZ részére.

Bővebben...

Fogadóórák

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Pap Zsoltaz 6. sz. választókerület képviselője 2016. június 1-jén (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.

Bővebben...


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477