Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Ülésezik az önkormányzat

Március 26-án, csütörtökön 10 órától ülést tart Tiszaújváros képviselő-testülete a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazási feltételeire (TiszaSzolg 2004 Kft., Tisza Média Kft.)
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésre

Bővebben...

Bírósági ülnökök jelölése

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2015. március 7. és 2015. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki a bíróságok ülnökeinek megválasztását.
A Tiszaújvárosi Járásbíróságra ülnököt jelölhetnek:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
- a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok,
- a bíróság illetékességi területén működő egyesületek - kivéve pártok.

Bővebben...

Szociális gondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére. Feladatai: szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás). A jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz,
- középiskola/gimnáziumi érettségi és szociális gondozó és ápolói végzettséget igazoló bizonyítvány,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdésének megfelelően,

Bővebben...

Táboroztatási támogatás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátáskánt táboroztatási támogatásban részesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él és Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- és középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami és egyházi köznevelési intézmény által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.

Bővebben...

Gyűjtik a veszélyes hulladékot

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)

Bővebben...

Képviselői fogadóóra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tóth Sándor kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő 2015. április 1-jén (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
                 Polgármesteri Hivatal


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477