Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete alapján évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az az életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és alap- és középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).

Bővebben...

Tanulók étkeztetése

Tájékoztatjuk a Tisztelt általános- és középiskolás gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, hogy:
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletével módosította a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletét, a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megállapítására vonatkozó szabályok tekintetében.

Bővebben...

Gyermekétkeztetési támogatás

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a 2014/2015-ös nevelési évre igényelni szeretnének a gyermekétkeztetéshez szociális támogatást, vagy normatív kedvezményre (50 %, 100 %) jogosultak, kérelmet kell benyújtaniuk.
Tájékoztatom továbbá azon szülőket, akik eddig is valamilyen típusú támogatásban részesültek, hogy az új nevelési évre (2014/2015) új támogatási igényt kell benyújtaniuk, mert az előző nevelési évre szóló 2014. 09. 01-től érvényét veszti.

Bővebben...

Digitális középiskola

Tájékoztató A DIGITÁLIS KÖZÉPISKOLA a 2014/2015. tanévre is várja a továbbtanulni vágyó hátrányos helyzetű tanulók jelentkezését.
A pótbeiratkozás 2014. augusztus 27-én 8.30-16.00 óra között lesz a Földes Ferenc Gimnáziumban.( Miskolc, Hősök tere 7.)
A jelentkezési lap kitöltésére a helyszínen is van lehetőség.

Bővebben...

Támogatás Erzsébet-utalvánnyal

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleit és törvényes képviselőit, valamint a rendszeres gyermek-védelmi kedvezményben részesülő fiatal felnőtteket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2014. augusztus 1-jén fennáll, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlá-sára felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Erzsébet-utalványok személyes átvétele várhatóan 2014. augusztus 24. napját követően történik. Az utalványok átvételének pontos időpontjáról és helyéről a Tiszaújvárosi Krónikában, a Képújságban, valamint Tiszaújváros honlapján a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Kérjük, szíveskedjenek figyelemmel kísérni az Erzsébet-utalványok átvételével kap-csolatos felhívás megjelenését!  


Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezés az intézményekben

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az alkalmazottakat és a külsős étkezőket a 2014/2015. tanévben igénybe vehető étkezéssel kapcsolatban.
A 2014/2015. tanévre új étkezési kérelmet szükséges kitölteni az alábbiak szerint:
• Tiszaújvárosi költségvetési szerveknél és az állami fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottak az étkeztetés iránti igényüket a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatójához nyújthatják be.
• Köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, a nem önkormányzati fenntartású közfeladatot ellátó intézmények (köznevelési intézmények kivételével) és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Polgármesteri Hivatalba benyújtott kérelemre, a polgármester előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.

Bővebben...

Diétás étkeztetés az intézményekben

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) az eltérő táplálkozást igénylő étkezéssel kapcsolatban a következőkről tá-
jékoztatja a szülőket, törvényes gondviselőket.
A nevelési-oktatási intézményekben továbbra is biztosítjuk a diétás étkezést a 2014/2015. tanítási, gondozási-nevelési évben az érintettek részére.
A diétás étkezés biztosításának feltétele:

Bővebben...

Képviselői fogadóóra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Árvai Julianna a 4. sz. választókerület képviselője 2014. augusztus 27-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye:  Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
                 Polgármesteri Hivatal


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477