Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

A népszavazással kapcsolatos tudnivalók

Szavazni 2016. október 2-án 06.00 órától 19.00 óráig, személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát
- magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

Bővebben...

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2016.
szeptember 29-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére

Bővebben...

Gyermekes családok év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek.

Bővebben...

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint

Bővebben...

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjtését a közszolgáltató a következő héten,
2016. október 5-én (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Rágcsálómentesítés

kr patkanyA Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. szeptember 21-én a közterületi zárt csapadékvíz-elvezető csatornaszakaszokon, az ÉRV Zrt. 2016. szeptember 22-én a szennyvízelvezető csatornahálózaton összehangoltan megkezdte az őszi rágcsálómentesítés végrehajtását.
Felhívjuk a lakóközösségek közös képviselőinek és a családi házas övezetek ingatlantulajdonosainak figyelmét, hogy az eredményesség érdekében a használatukban levő ingatlanokon is végezzék el szabadforgalmú irtószerek kihelyezésével az épületen belüli rágcsálómentesítést, mert az őszi időszak beköszöntével fokozottan számolni kell a rágcsálók megjelenésével. A rágcsálók lakóépületekbe történő betelepedésének megelőzése érdekében kérjük gondoskodjanak a pinceablakok és a bejárati ajtók zárva tartásáról!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja továbbá azon általános vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.

Bővebben...

Képviselői fogadóórák

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Pap Zsolt a 6. sz. választókerület  képviselője 2016. október 5-én (szerdán)  16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.

Bővebben...

Lomtalanítás lesz

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy 2016. október 5-én (szerdán) 6.00-22.00 óra közötti időszakban történik a háztartásokban keletkezett, lomtalanítás körébe tartozó hulladékok begyűjtése.
A lomtalanítás során az átadási helyre nem helyezhető ki és nem adható át építési-, bontási törmelék, járműroncs, biohulladék, veszélyes hulladék.
A lomhulladékot az ingatlantulajdonos legkorábban a szállítást megelőző nap 18 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.
Figyelem!
A következő lomtalanítás 2017 áprilisában lesz. A két gyűjtési akció közötti időszakban keletkező lomhulladékok a Perényi úti hulladékudvarban adhatók le.
Polgármesteri Hivatal

Lakossági lomtalanítási tájékoztató

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi lomtalanítási szabályok betartásával helyezzék ki az elszállítani kívánt lomokat:
• A lomtalanítás az adott településen, településrészen a lakosság részére a meghirdetett napon reggel 6-órától kezdődik, és a napi útvonaltervben szereplő települések, utcák szedésének befejezéséig tart. A kikészített lomokat a szolgáltató a jelzett időpontban szállítja el, egy helyről csak egy alkalommal. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szállítójármű az útvonalon csak egyszer halad el, ezért később, az adott terület lomtalanítása után kirakott lomhulladékot a szolgáltató nem szállítja el. A lakossági lomtalanítás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetekre!

Bővebben...

Veszélyes hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. A gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)

Bővebben...

Parkgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség.

Bővebben...


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477