Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

„A” típusú pályázati kiírás

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Bővebben...

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
október 27-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos fejlesztési elképzelésekre (TiszaSzolg 2004 Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.)
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Bővebben...

Hangtechnikus állás

A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő hangtechnikus munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: az intézmény műsorainak, rendezvényeinek technikai előkészítése, hangtechnikai feladatok megvalósítása.
Pályázati feltételek:
- érettségi
- B kategóriás jogosítvány
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság

Bővebben...

Közterületi felújítások

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. október 13-án az alábbi közterületi munkálatok kezdődtek meg:
• A Bartók Béla úton, a görögkatolikus templom mellett parkoló építése,
• a Teleki Blanka út Béke és Munkácsy út közötti szakaszán 15 db parkoló és járda építése, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola előtt parkoló, járda és gyalogátkelőhely építése, valamint a víztorony körüli és az iskola előtti aszfaltozott járdák burkolatának felújítása.

Bővebben...

Önkormányzati lakás értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakást:

Bővebben...

Gyermekes családok év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek.

Bővebben...

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. napjáig betöltötték, vagy

Bővebben...

Szertartások, járatok

Közlemény
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenszentek alkalmából az egyházak az alábbi időpontokban tartják szertartásaikat és ezzel összhangban mellékelt menetrend szerint indítjuk a temetői autóbuszjáratokat.

Bővebben...

Befejeződik a nagyleállás

Tisztelt Lakosság!
A MOL Petrolkémia ütemezett nagyjavítási munkálatai a 2016. október 23-án záródó héten befejeződnek. Így megkezdődik az utolsó két üzem - Olefin-1 és HDPE-2 egységek - újraindítása. Az üzemek elindítása és a technológiai rendszerek feltöltése fáklyázással jár együtt. A fáklyázás korommentes égés biztosítása mellett, tervezetten két napig tart, esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatással kísérve.

Bővebben...

Zöld növényi hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 2016. október 26-án (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Képviselői fogadóórák

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balla Gergő kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő 2016. október 26-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Bővebben...


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477