Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Önkormányzati tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az az életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és középfokú köznevelési intézmény 10-14. évfolyama nappali tagozatán tanul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).

Bővebben...

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.

Bővebben...

Üveghulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. szeptember 28-án (csütörtökön) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék

Bővebben...

Veszélyes hulladékok begyűjtése

kr veszelyesFelhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. A gyűjtőpontokon kizárólag a céggel kötött szerződésben rögzített alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (működésképtelen háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,

Bővebben...

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 37. héten 2017. szeptember 27-én (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Képviselői fogadóóra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Kébel Zsolt kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő 2017. szeptember 27-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ

Taktaköz és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében
a foglalkoztatásba bevonandó személyek részére

Bővebben...

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017.
szeptember 28-án, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére

Bővebben...

Kiállítótermi ügyviteli alkalmazott állás

A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő kiállítótermi ügyviteli alkalmazott munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 6 órás részmunkaidőben 4 havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: a Városi Kiállítóterem teremőrzése, valamint rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:

Bővebben...

Használt tehergépjármű értékesítése

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi használt, felújítandó, de üzemképes tehergépjárművét.
A tehergépjármű adatai:
- rendszám: GPN-728
- gyártmány: TOYOTA
- típus: Dyna 100
- felépítmény: plató

Bővebben...

Adminisztrátor munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő adminisztrátor munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Bővebben...


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477