Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2014. szeptember 25-én, csütörtökön 9 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Bővebben...

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete alapján a 2014/2015-ös tanévre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet, azon gyermek, tanuló, aki nem tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe venni.

Bővebben...

Önkormányzati tulajdonú lakás és helyiség értékesítése

Tiszaújváros képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakást és egyéb helyiséget:

Bővebben...

Tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete alapján évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az az életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és alap- és középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).

Bővebben...

Lakossági egészségfelmérés

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyarországon
2014. szeptember 15-től december 15-ig
tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk - az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl - hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer minőségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 9479 főt, véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
Honlap: www.ksh.hu/elef
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Telefonszám:06-46/518-286  (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015 tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.


Központi Statisztikai Hivatal

Rágcsálómentesítés

Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái a 2014. szeptember 15. – október 15. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Tisza-szederkény városrész, Tisza-part városrész) a megjelölt felszíni gócterü-
leteken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, VARAT paraffinos kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.

Bővebben...

Veszélyes hulladékok begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közre-
működésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. A gyűjtőpontokon az alábbi környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek  csomagolóanyagai,
- fáradtolaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,

Bővebben...

Képviselői fogadóóra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Pap Zsolt a 6. sz. választókerület képviselője 2014. szeptember 24-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye:  Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
                 Polgármesteri Hivatal


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477