Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
február 23-án, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adományozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
3. Javaslat ipari parki terület értékesítésével kapcsolatos döntésre

Bővebben...

Bölcsőde nyáron

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a gyermekek bölcsődei ellátását. A karbantartási munkálatok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek ellátása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Eladó ingatlanok

A TiszaSzolg 2004 Kft. szálloda építése és üzemeltetése céljából, értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant.

Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. szám alatt lévő 1234/1 helyrajzi számú, 3607 m2 nagyságú (Hotel Termál és volt „MHSZ” épület) ingatlan.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén a pályázati anyagot elektronikus úton is megküldjük.

Bővebben...

Fogadóórák

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balla Gergő kompenzációs listán mandátumot  szerzett képviselő 2017. március 1-jén (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

*

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Juhos Szabolcs jegyző 2017. március 1-jén (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Fontos határidő a vállalkozók számára

Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek februárban kell benyújtaniuk 2016-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. A határidő február 27-én jár le, az elszámolás pedig – az eddig megszokottak szerint – a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető.
Az egyéni vállalkozóknak – idén már a kiegészítő tevékenységet végző „nyugdíjas” egyéni vállalkozóknak is – elektronikusan, Ügyfélkapun át kell eljuttatniuk kész bevallásukat a NAV-hoz. Egyes áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek papíron is beadhatják az szja-bevallást, például, ha nem minősülnek munkáltatónak, kifizetőnek vagy nem kell áfaösszesítő jelentést benyújtaniuk.
A február 27-i bevallási és befizetési határidő az evás egyéni vállalkozókra és a katás adózókra is vonatkozik. Az éves elszámolást az eva-alanyoknak a 1643-as, a kata hatálya alá tartozóknak pedig a 16KATA nyomtatványon kell benyújtaniuk.

Bővebben...

Táboroztatási támogatás

kr taborA Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, vagy állami, egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.

Bővebben...

Nyugdíjas közgyűlés

Tájékoztatom a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének tagjait, hogy 2017. február 28-án 14.30 órakor tartjuk éves közgyűlésünket, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés 15.00 órától lesz.

A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazinczy út 2.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2016. évben végzett munkájáról

Bővebben...

Gépjárműadó fizetési értesítők

Az önkormányzati adóhatóság március 1. napjától kezdi meg a gépjárműadó 2017. első félévi részletét tartalmazó „Fizetési értesítők”, valamint az adó befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízások (sárga csekkek) postázását. 

Megszemélyesített gépi nyomtatású „sárga csekkeket” kizárólag magánszemélyeknek - ideértve a bankszámlavezetésre nem kötelezett egyéni vállalkozókat is - biztosítunk.

Bővebben...


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477