Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Ingatlanok vagyonszerzési illetéke

KR vagyonszerzesA vagyonszerzési illeték összegének szempontjából meghatározó a vagyontárgy forgalmi értéke, mivel ez az alapja az illeték kiszabásának. A vagyontárgy forgalmi értéke nem feltétlenül azonos a jogügyletben részvevő felek által kölcsönösen és szabadon kialkudott vételárral.

A forgalmi érték megállapítására akkor kerül sor, ha azt a felek az okiratban nem tüntették fel, nem jelentették be, vagy a feltüntetett, illetőleg bejelentett érték az állami adóhatóság megítélése szerint a forgalmi értéktől eltér. Ilyenkor a forgalmi értéket az állami adóhatóság állapítja meg helyszíni szemle, összehasonlító értékadatok alapján, valamint az illeték fizetésére kötelezett nyilatkozata ismeretében, szükség esetén külső szakértő bevonásával.
Az összes rendelkezésre álló adat figyelembe vételével először a forgalmi értékre vonatkozó javaslat készül el, melyet egy értékelő bizottság véglegesít.
Adóigazgatási értelemben a helyszíni szemle nem ellenőrzés, hanem az okiratban szereplő vagyontárgy forgalmi értékét megalapozó eljárás. A helyszíni eljárás egyben adatgyűjtés is, melynek eredményeként az ingatlanok főbb paraméterei bekerülnek az állami adóhatóság adatbázisába, melyek a későbbiekben mint összehasonlítható adatok állnak rendel-
kezésre.
A vagyonszerzési ügyek jelentős részében a szerzés tárgya felépítményes ingatlan és a hozzá tartozó, azt körülvevő földterület. Az épületek (pl. családi házak, ipari, mezőgazdasági ingatlanok) jellemző adatai, az alapterület, fizikai állapot, közművekkel való ellátottság, stb. nem ismertek az adóhatóság számára, így a bejelentett vételár forgalmi értékként történő elfogadása az említett ingatlanok többségénél csak helyszíni szemle megtartásával lehetséges.
A helyszíni szemle során a vagyontárgy természetes és fizikai jellemzőinek rögzítésére kerül sor, amelyek a végső forgalmi értékre akár növelő, akár csökkentő hatással is lehetnek. Ennek keretében házas ingatlanok esetében fel kell mérni a nem lakás céljára szolgáló épületeket, épület részéket is, mivel ezekre más illetékmérték érvényes.
A lakás céljára szolgáló épületek 4 millió forintig 2 %-os, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után pedig 4 %-os illetékmértéket viselnek, míg a nem lakás céljáró szolgáló ingatlanok esetében értékhatártól függetlenül 4 %-os az illetékkulcs.
Tapasztalataink szerint a helyszínelt ingatlanok többségénél a bejelentett és a megállapított forgalmi érték megegyezik, az esetek mintegy 25-30 %-ában kerül csak sor eltérő érték megállapítására a reális illetékalap meghatározása érdekében.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477