Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Tiszaújváros talpon maradt

KR varoshazaTiszaújváros a gazdasági válság ellenére talpon maradt, sőt töretlenül fejlődik – nyilatkozta az Észak Magyarországnak Bráz György polgármester, aki a nyugalmat, a közös munkához elengedhetetlen békességet nevezte a város egyik legnagyobb értékének a megyei napilapnak adott interjúban.

- A 2010-es választás óta három jelentős cég – az Akzo Nobel, illetve a két erőmű – zárta be kapuját. Több száz ember maradt munka nélkül, s az önkormányzat is elvesztett három adófizető gazdasági társaságot – nyilatkozta Bráz György. - A rendelkezésünkre álló eszközökkel azonban mindannyian – a képviselő-testület, a hivatal, az intézmények és a cégek vezetői, dolgozói és a város lakói – azon munkálkodunk, hogy a jelenlegi színvonalat megtartsuk, sőt jelen körülmények közepette is fejlesszük. Például úgy, hogy a nehezedő anyagi lehetőségek dacára is nagy hangsúlyt helyezünk a szociális támogatásokra. Említhetek egy másik példát. Egy hónapja írtuk alá azt a szerződést, amely 2027. december 31-ig megoldja városunkban a víziközmű szolgáltatást. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött megállapodás garanciát nyújt arra, hogy nem nőnek a lakosság terhei, a most befejeződött szennyvíztisztító rekonstrukcióhoz kapcsolódó hiteltörlesztés nem jelent külön megterhelést az önkormányzatnak, ugyanakkor az önkor-
mányzati tulajdonú eddigi szolgáltató, a TiszaSzolg 2004 Kft. alvállalkozóként részt vesz a szolgáltatásban, megőrizve a munkahelyeket, s megteremtve annak lehetőségét, hogy a cég továbbra is jövedelmező vállalkozás maradjon. Mondok még egy példát. A közelmúltban jelentette be a Mol, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát területén épül fel a butadién üzem. Hogy ehhez nekünk mi közünk van? A hozzánk tartozó rendszerekben óvatos és átgondolt változtatásokat viszünk véghez, de az ipar, a gazdaság más elvek mentén működik. Mi azt tehetjük, s tesszük is, hogy olyan környezetet teremtünk, amely vonzóvá teszi a települést a betelepülni vagy fejleszteni szándékozó cégek számára. Ezt tettük akkor is, amikor a Mol és a TVK igényeinek megfelelően módosítottuk az ipartelepre vonatkozó településrendezési tervet és építési szabályzatot. Ide sorolhatom azt is, hogy csatlakoztunk a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, s ezzel nem csupán a hulladékkezelés ügyét oldottuk meg, hanem megszabadultunk a korábbi hulladéktelep kötelező rekultivációjának több száz millió forintos költségétől is.
Ezt követően a fejlesztésekről beszélt a polgármester.
- Tavaly adtuk át a rendelőintézet 1,5 milliárd forintból felújított, korszerűsített szakrendelői szárnyát, ugyancsak 2011-ben készült el a Tiszaszederkény városrészbe vezető kerékpárút és épült ki a hőközpontok távfelügyeleti rendszere. Július 31-én lesz a felújított szennyvíztisztító műszaki átadása, s e héten fejeződik be a rendelőintézet gyermekorvosi és háziorvosi szárnyainak, valamint a Városháza külső felújítása. Látható Tiszaúj-
város – így neveztük el azt a programot, melynek során lépésről-lépésre felújítjuk, megszépítjük közterületeinket, középületeinket. Ugyanakkor a panelprogram vagy az önkormányzat által létrehozott energiaracionalizálási alap, illetve az épületfenntartási alap jóvoltából sorra megújulnak, megszépülnek és korszerűsödnek a társasházi épületek is. Készítjük már azt a tervet is, amely a 2020-ig megvalósítandó fejlesztéseket tartalmazza.
- Tiszaújváros a nehézségek ellenére is talpon maradt, mi több, nem csak helyben jár, hanem halad előre. Ilyen körülmények között az ember nem veszítheti el sem az optimizmusát, sem a tettrekészségét. Erre szükség is lesz, hiszen komoly változások előtt áll az önkormányzati rendszer, de meggyőződésem, hogy közösen, együttműködve biztosítani tudjuk Tiszaújváros jövőjét - zárta az interjút Bráz György.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477