Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése alapján, természetbeni ellátásként a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy középfokú köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben (2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig) valamennyi, azaz 54 munkanapon igénybe vehető a következők szerint: 2018. június 16-tól július 1-ig, 10 munkanapon keresztül a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), július 2-től várhatóan augusztus 12-ig, 30 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), augusztus 13-tól szeptember 2-ig, 14 munkanapon keresztül ismét a Központi Étteremben. A Tiszaszederkény városrészben élők esetében az étkezés 54 munkanapon keresztül az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2018. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét betöltött gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátogatási igazolás becsatolása szükséges.
Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477