Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Az idősek otthona szempontrendszere

kr 1_2I. Jogszabály által meghatározott feltételek:
I.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak-ban: Szt.) 68/A. §-a, továbbá a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM (a továbbiakban: SZMM rendelet) rendelet 4. §-a az idősek otthoni elhelyezésére vonatkozóan az alábbi feltételeket határozza meg:
Az Ezüsthíd Idősek Otthonába történő felvételre jogosult az:
• Aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az Szt. 68/A. § (3) bekezdése alapján, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatát szabályozó SZMM rendeletben meghatározott értékelő adatlap alapján III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkezik, vagyis az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.

Bővebben...

Stratégiai célok, célcsoportok, programok

A helyzetelemzés tapasztalatai, valamint az erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek figyelembevételével Tiszaújváros szociális szolgáltatási koncepciójában az alábbi stratégiai célkitűzések szerepelnek:
- a jólét megteremtése,
- társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése,
- egyenlő bánásmód,
- a társadalmi befogadásra épülő szemlélet kialakítása,
- esélyegyenlőség,
- a diszkrimináció tilalma,

Bővebben...

Javasolt fejlesztési irányok

kr szuresJavasolt fejlesztési irányok
Tiszaújváros Egészségterve következő két évre (2018-2019)
szóló cselekvési tervéhez

1. Az egészséges táplálkozás és életmód megismertetése minél fiatalabb korban, kezdve már óvodás kortól. Az iskolai és városi egészségnapokon a gyermekek megtanítása a korszerű, egészséges ételek megismerésére, elkészítésére, felkészítésük a háztartás vezetéséhez.

Bővebben...

Később fizethetünk

Január elsejétől az autópálya díjak nem változtak, a határidők azonban kicsit enyhültek. A véletlenül az autópályára „tévedő” autósoknak lehetőségük lesz az utazás megkezdése után is megváltani az e-matricát. 60 percen belül kell pótolni a mulasztást.
Növekszik a jogosulatlan úthasználatért kiszabott bírság díjának türelmi ideje is. Eddig a közel 15 ezer forintos alap pótdíj befizetésére 30 napja volt az autósnak, melynek elmulasztása esetén ez az összeg a négyszeresére emelkedett. A pótdíjak összege nem változott, viszont 2018-tól 60 napig tart a türelmi idő, ami alatt az alacsonyabb összeget kell befizetni.

Hosszú hétvégék esztendeje

kr hosszu_1Összesen kilenc hosszú hétvége lesz 2018-ban, azonban ezek közül hatot le kell dolgozni szombaton.
A munkaszüneti napok szempontjából szerencsésnek nevezhető a 2018-as esztendő, hiszen sok hosszú hétvége lesz, a 3-5 napos pihenőknek azonban böjtje is van, hat alkalommal kell ledolgozni egy-egy áthelyezett pihenőnapot szombaton. Mindenekelőtt tisztázzuk, mi a különbség a munkaszüneti nap és a pihenőnap között? Nos, ha egy ünnepnap keddre vagy csütörtökre esik, akkor a hétfőt/pénteket pihenőnapnak minősítik. E pihenőnapokat az áthelyezett munkanapon, egy előre meghatározott szombaton kell ledolgozni.
Az év munkaszüneti nappal indult, január 1-je hétfőre esett, 3 napos hosszú hétvégével ajándékozva meg bennünket.
A második munkaszüneti nap, március 15-e csütörtökre esik, ezért 16-a péntek pihenőnap lesz, melyet március 10-én kell ledolgozni. Kárpótlásul viszont 4 napos hosszú hétvégénk lesz.

Bővebben...


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477