Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen bejelentett tar-
tózkodási helyén él.

Bővebben...

Megújul a Tiszaújváros Kártya

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából az önkormányzat megújult arculatú Tiszaújváros Kártyát bocsát ki. A jelenleg használatban lévő Tiszaújváros Kártyák érvényessége 2016. március 31-én lejár, az új kártyával április 1-jétől vehetők igénybe a kedvezmények.
Az új Tiszaújváros Kártya első alkalommal ingyenes, elvesztése, megrongálódása esetén azonban az újonnan igényelt kártya előállításának költségeit a kártya használójának meg kell térítenie. A kártya a jogosultság fennállása esetén öt évig lesz érvényes, nem kell évente érvényesíteni.
Az új kártyát tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező, vagy Tiszaújváros önkormányzatának tulajdonában lévő lakást szolgálati jelleggel bérlő magánszemély, illetve ez utóbbi magánszeméllyel jogszerűen együttlakó hozzátartozó igényelheti.

Bővebben...

Ülésezik az önkormányzat

kr kituntetesTiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2016. február 25-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Bővebben...

Óvodák zárva, óvodák nyitva

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.  A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárvatartása, illetve nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
2016. június 27. - július 22. között zárvatart:
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Bővebben...

Angol nyelvi előkészítő osztályba jelentkezők figyelem!

Tájékoztatom azokat a nyolcadikos diákokat, akik angol nyelvi előkészítő képzésre jelentkeztek, hogy az angol nyelvi szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2016. február 20. (szombat) 9 óra. A vizsgasorrend és a beosztás aznap reggel az intézmény bejárati ajtaján lesz elhelyezve. A felvételiző diákok személyazonosításra alkalmas igazolványt hozzanak magukkal!
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.), I. emelet.
A szóbeli felvételi témakörei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu).

Bővebben...


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477