Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Korlátozott forgalmú övezet

kr kamionTiszaújváros képviselő-testülete november 1-jei hatállyal a város 35. sz. főközlekedési úttól északra eső területén 12 tonnás súlykorlátozással korlátozott forgalmú övezetet alakít ki. Erről október 20-án tartott rendkívüli ülésén határozott a testület.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. október 22-től 20 tonnás súlykorlátozást vezet be a 35. sz. út Tiszaújváros TESCO (Örösi út) csomópont és Sajószöged közötti szakaszán. Erről október 14-én tájékoztatta a cég Tiszaújváros önkormányzatát. A Magyar Közút célja, hogy - Nagycsécs és Sajószöged lakosságának kezdeményezésére - az autópályára terelje a kamionforgalmat, úgy, hogy a nagycsécsi kamionmosó, illetve a sajószögedi tüzéptelep továbbra is megközelíthető legyen a nehéz gépjárművekkel.
Bráz György polgármester a testületi ü-lésre készített előterjesztésében így fogalmazott: „Maximálisan megértem azon települések problémáit, ahol jelentős az átmenő kamionforgalom. Egyetértek a zrt. azon törekvésével, hogy a településeket tehermentesítse, azonban ezen intézkedések más települések életében nem okozhatnak gondot. A legjobb megoldást az évek óta ígért elkerülő út megépítése jelentené.”
A polgármester és több képviselő ugyanakkor sérelmezte, hogy az önkormányzatot nem hívták meg a témával kapcsolatos bejárásra, nem vonták be az intézkedés előkészítésébe, mi több, bevezetéséről is későn kapott tájékoztatást a város.
Márpedig az intézkedés gondot okozhat Tiszaújváros számára.
Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy a gépjárművezetők nem az autópályát veszik igénybe, hanem Tiszaújvárosba, illetve Sajóörösre behajtva kerülik ki a korlátozást. Ezáltal Tiszaújváros belterületén megnőhet az átmenő forgalom, nő a balesetveszély, romlik az utak állapota, s nem utolsó sorban csökken a lakosság nyugalma.
A polgármester javaslatát támogatva ezért a testület úgy határozott, hogy a város 35. sz. úttól északra eső területén - lényegében Tiszaújváros lakóövezetében - 12 tonnás súlykorlátozást vezet be november 1-jétől. Az ezt jelző táblákat a 35. sz. útról csatlakozó utak (Szederkényi, Szent Ist-ván, Örösi) csomópontjaiban, az ipari parkban a Dózsa György és Huszár Andor út, valamint a Huszár Andor és Farkas Kálmán út kereszteződésében, és Sajóörös irányából Tiszaújváros közigazgatási határánál helyezik ki. A 35. sz. út Béke úti csomópontjánál marad a jelenlegi, szigorúbb, 5 tonnás korlátozás, ahogy a város egyéb, belső útjain is, ahol ilyen van.
A képviselők egyetértettek azzal, hogy a tiltással elérhető a város közlekedésbiztonságának, a kialakult forgalmi rendnek a megóvása, elkerülhetőek a balesetek.
A polgármesteri hivatal feladata most az, hogy tájékoztassa a korlátozással érintett kereskedelmi és szolgáltató egységeket a változásról és a  feladataikról, hogy az üzletek árufeltöltése továbbra is zavartalan legyen. Ahhoz ugyanis, hogy a 12 tonnás össztömeg-korlátozást meghaladó járművek behajthassanak, közútkezelői hozzájárulás szükséges, melyet az önkormány-
zat adhat ki.
A testület felkérte a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot és a közterület-felügyelőket, hogy fokozottan gondoskodjanak a megváltozott forgalmi rend betartatásáról. A polgármestert pedig felhatalmazta arra, hogy folytasson egyeztetéseket a Magyar Közúttal az Örösi úti csomópontban kialakítandó körforgalom megépítéséről.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477