Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Változatlan adómérték

A képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalt a helyi adórendeletekről, azok esetleges módosításait.
Az önkormányzat a korábbi adócsökkentések eredményeként 2016. január 1-jétől évente megközelítőleg 1,4 - 1,5 milliárd forintot hagyott a vállalkozásoknál. Az adócsökkentés indoklása során ugyanakkor megfogalmazódott, hogy „amennyiben a jövőben az adóbevételeket is jelentősen befolyásoló, olyan nem várt világpiaci, illetve gazdasági, műszaki események (olajár hirtelen növekedése, üzemzavar), valamint az adózást vagy az állami finanszírozást érintő, az önkormányzat pénzügyi mozgásterét tovább szűkítő jogszabályváltozások következnek be, melyek veszélyeztetnék a feladatellátást, akkor a hatályos szabályozás szerint a következő években lehetőség nyílik a korrekcióra”.
Nos, a 2017. évi költségvetési törvény bevezette a szolidaritási hozzájárulást, mint az egyes önkormányzatokat sújtó közterhet, s ezzel a lépéssel drasztikusan szűkítette az önkormányzat pénzügyi mozgásterét. Ezen a jogcímen 2017-ben 1.694.787 E Ft, 2018-ban 1.626.460 E Ft az elvonás. A 2019. évi elvonás minimálisan csökken, értéke: 1.591.651 E Ft.
Az elvonás számítása továbbra sem veszi figyelembe, hogy az önkormányzat a helyi gazdaság tehercsökkentése és versenyképességének növelése érdekében adócsökkentési lépéseket tett, továbbá az önkormányzat által jelenleg biztosított és a jövőben nyújtható kedvezményeket, mentességeket, hiszen - az adóbevétel teljesülésétől függetlenül - az egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség függvényében elvonja az elméleti iparűzési adóalap 0,55% - 0,59 %-át, az adóbevétel közel 40 %-át .
A szolidaritási hozzájárulás Tiszaújváros költségvetésére gyakorolt negatív hatása miatt már készült egy 0,2%-os iparűzési adómérték-emelésről szóló javaslat. A képviselő-testület - a MOL Nyrt.-vel folyamatban lévő egyeztetések miatt - a 2016. november 30-án megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta az előterjesztést, és a POLIOL beruházásra tekintettel az adómértéket változatlanul hagyta.
Ilyen adómérték, és a jelenlegi elvonási szint mellett azonban valós a veszélye annak, hogy egy petrolkémiai árrés tekintetében lényegesen gyengébb gazdasági évben az önkormányzat a csökkenő iparűzési adóbevételek miatt az előírt feladatokat, az indokolt és szükséges felújításokat, beruházásokat nem tudja végrehajtani, és jelentősen csökkenhet a város és a városkörnyék lakói számára biztosított szolgáltatások színvonala is.
A kérdéskör tárgyalásakor az is elhangzott, hogy a társaságoknál hagyott jelentős adóösszeg ellenére az önkéntes alapú mecenatúra, társadalmi szerepvállalás csak csekély mértékben emelkedett. Például a társasági adóból nyújtható kedvezmények, támogatások a településünkön működő sportegyesületeket, látványsportágakat csak korlátozottan érintette, mértéke töredéke a csökkentésből származó adókiesésnek.
A jövő évi várható adóbevételekből a 2019. évi finanszírozás fegyelmezett költségvetéssel még biztosítható, - állapította meg a testület - de ha a petrolkémiai árrés lényegesen nem javul a következő évben és az átadott, de még nem üzemelő műgumigyárból származó adótöbblet elmarad a tervezett szinttől, elkerülhetetlenné válik az adómérték korrekciója.
A testület tehát most nem emelt adót, ugyanakkor a jövőben - a bevételek folyamatos kontrollja mellett - az általános, minden vállalkozót érintő alacsony adómértékről az új szabályozás irányába, a célzott beruházási tevékenységet preferáló kedvezmények, mentességek felé kívánja a súlyt áthelyezni. Annál is inkább, mivel módosult az adótörvény.
A 2019. január 1-jével hatályba lépő változtatások közül a legfontosabb, hogy kiterjesztették az iparűzési adónál nyújtható kedvezmények, illetve mentességek körét. Az önkormányzat rendeletet alkothat arról, hogy a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett beruházása értékével vagy annak egy részével az adó alapját vagy az adó összegét csökkenthesse a beruházás üzembe helyezésének adóévében, illetve az azt követő adóévekben. A beruházási adóelőnynek valamennyi vállalkozó esetében azonos terjedelműnek kell lennie, azaz nincs mód arra, hogy bizonyos beruházási érték felett az adóalap vagy az adó nagyobb összeggel csökkenjen. Az önkormányzat az adóelőnyről szóló szabályt legalább 3 éven át nem helyezheti hatályon kívül, és nemváltoztathatja meg úgy, hogy az a jogalanyok számára hátrányos legyen.
Korábban nem volt lehetőség célzott preferenciát biztosítani a beruházó, településünkön új fejlesztést megvalósító társaságok számára, ezért minden adóalanyt érintő csökkentés mellett döntött a képviselő-testület, 2015. január 1-jétől 1,9%-ra, majd 2016. január 1-jétől 1,5%-ra csökkentette az iparűzési adó mértékét.
A testület hosszú távú célja az, hogy elsősorban a településen beruházó cégek gazdasági fejlődőképességét erősítse, ezért a jövőben kiemelten kezeli ezt a kérdéskört. A Polgármesteri Hivatal vizsgálja a beruházási kedvezmények, mentességek lehetőségét, mértékét és feltételeit, melyet legkésőbb 2019. november 30-ig meg kell tárgyalnia a testületnek.
f.l.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477