Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Tiszaújváros szolgálatáért

Nyugállományba vonulása alkalmából újabb négy személy - Tankó Lászlóné, Galik Lászlóné, Vitányi Jánosné és Tápai Jánosné - vehette át a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.

kr szolg_1TANKÓ LÁSZLÓNÉ
intézményvezető-helyettes

1977-ben szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. 1987-ben került Tiszaújvárosba, az 5. Számú Általános Iskolába és hamarosan munkaközösség-vezető lett. 1999 és 2004 között közoktatási szakértőként és közoktatási vizsgáztatóként is tevékenykedett. 1993-ban igazgatóhelyettesi megbízatást kapott, és nyugdíjba vonulásáig a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese volt.


Nagyfokú hivatástudat jellemzi, szakmai munkája példaértékű volt. Feladatait mindig lelkiismeretesen, következetesen, precízen végezte. Kiváló pedagógus és szaktanár, tanítványai az országos tanulmányi versenyeken számtalanszor értek el előkelő helyezést.
Vezető helyettesi munkáját a nagyfokú igényesség, alaposság jellemezte. Kiválóan koordinálta a Hunyadi Mátyás Általános Iskola közösségének életét, munkáját.
Szívesen vett részt továbbképzéseken. 1998-ban drámajáték-vezető felsőfokú szakképesítést, majd gyermek agykontroll oktatói végzettséget is szerzett.
Kiváló szakmai és pedagógiai munkája elismeréseként több alkalommal részesült kitüntetésben. 1990-ben „Miniszteri Dicséret”-et, 1991-ben „Vezető Pedagógus” címet kapott, 2010-ben „Arany Katedra Emlékplakett”-et vehetett át, 2013-ban tankerületi elismerésben részesült. 2016-ban megkapta a „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetést.
A város közoktatásában végzett három évtizedes, kimagasló, lelkiismeretes, gyermekközpontú szakmai és vezetői munkája, emberi helytállása, és elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

kr szolg_2GALIK LÁSZLÓNÉ
általános iskolai tanító

1977-ben szerzett diplomát a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán. Pedagógusi pályáját Arlón kezdte, majd Zádorfalván folytatta. 1987-ben került jelenlegi munkahelyére, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába.
Nevelő-oktató munkáját gyermekszeretet és felelősségérzet jellemezte. Jó pedagógiai érzékkel nevelte diákjait, segítette a hátrányos helyzetű és tanulásban lemaradó tanulók beilleszkedését, felzárkóztatását. Éveken keresztül fejlesztéseket és felzárkóztató foglalkozásokat tartott részükre.
Fogékony és nyitott volt az új módszerek, eszközök használatára, melyeket szívesen használt tanóráin. Foglalkozásain gyakran alkalmazott drámajátékokat is. Aktív részese volt a kirándulások és családi napok szervezésének. Kollégáival, tanítványaival és a szülőkkel kiváló kapcsolatot ápolt.
1991 és 2000 között munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott. Tanítványai szép sikereket értek el a különböző tanulmányi versenyeken. Rendszeresen részt vett versenyek szervezésében és lebonyolításában.
Munkája elismeréseként 2007-ben „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél” évi díj kitüntetésben részesült.
Tiszaújváros oktatás-nevelési területén
kifejtett három évtizedes példaértékű munkavégzése, a pedagógus életpálya melletti elkötelezettsége, és szakmai elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

kr szolg_3VITÁNYI JÁNOSNÉ
általános iskolai tanító

1977-ben szerzett diplomát a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán. 1981-ben került Tiszaújvárosba, az akkori 1. Számú Általános Iskolába, ahol évtizedekig tanított. Átszervezés miatt 2012-től munkahelye a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lett.
Egész pályafutását a szociális hátrányokkal küzdő, különleges bánásmódot és figyelmet igénylő gyerekek tanítása és nevelése jellemezte. Szociális érzékenységével, segítőkészségével megtalálta a megfelelő módszert és hangot az ilyen gyerekekhez és szüleikhez. Éveken keresztül fejlesztéseket és felzárkóztatásokat tartott részükre, folyamatosan differenciáltan foglalkozott velük.
Határozott pedagógusegyéniség, következetes magatartása, egyértelmű elvárásai kijelölték a helyes utat tanítványai számára. Reális visszajelzéseivel pozitívan fejlesztette a gyermekek önértékelését. A munkához szükséges fegyelmet személyiségével, motiváló pedagógiai módszereivel tudta elérni. Tanítványai és szüleik elismerték munkáját, elfogadták tanácsait, és a mai napig tisztelettel, szeretettel veszik körül.
Kimagasló tevékenységét Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009-ben Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetéssel ismerte el.
Tiszaújváros, kiemelten a Szederkény városrész közoktatási területén végzett közel négy évtizedes kimagasló tevékenysége, a szociális hátrányok leküzdése terén kifejtett, áldozatos és gyermekközpontú szakmai munkája, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

kr szolg_4TÁPAI JÁNOSNÉ
fizioterápiás szakasszisztens

Mindig a segítőszándék, az elesettek iránti empátia jellemezte, ezért is döntött az egészségügyi pálya mellett. Első munkahelye a B-A-Z Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központja volt.
Családalapítás után 1986-ban került az akkori Leninvárosba és kezdte meg munkáját a rendelőintézetben. Először a betegirányítóban, majd a sebészeten vett részt a betegek fogadásában és ellátásában. Munkáját mindig odaadóan, lelkiismeretesen, legjobb szakmai tudása szerint végezte. Segítőkész, humánus, etikus magatartása miatt munkatársai és a betegek egyaránt szerették, tisztelték.
A munka szeretete és a betegeken való segíteni akarás folyamatos önképzésre ösztönözte. 1999-ben fizioterápiás asszisztensi, majd 2014-ben fizioterápiás szakasszisztensi képesítést szerzett. Az új képesítés birtokában az 1999-ben átadott Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Fiziko- és balneoterápiás részlegén állhatott munkába, mint fizioterápiás asszisztens. Ezt a feladatot is szívvel-lélekkel, töretlen lelkesedéssel látta el, egészen nyugállományba vonulásáig.
Munkavégzésével jelentősen hozzájárult, hogy a Fiziko- és balneoterápiás részleg kiemelkedő színvonalon működjön a város és a térség lakosainak érdekében.
Az itt töltött 18 év alatt nagyon sok új kollégának segített elsajátítani a szakma fortélyait és példamutatásával ösztönözte a precíz, egymásra figyelő, team-munkában végzett szemlélet összetartó és gyógyító erejét.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a betegek ellátása terén végzett több mint három évtizedes kiemelkedő, áldozatos munkavégzése, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatában Díj” kitüntetésben részesült.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477