Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Utak, járdák, parkolók

kr kozterulet 1Tiszaújváros számos pontján voltak közterületi rekonstruk-ciós munkálatok az elmúlt hónapokban. A napokban ú-jabbak indultak, és már zajlanak a harmadik ütem előkészületei is.
Az elkészült rekonstrukciók között szerepel a Bethlen Gábor út kertvárosi szakaszán az útburkolat felújítása, illetve a Széchenyi iskola udvarának teljes rekonstrukciója.
A Bartók Béla úton a járdák újultak meg, parkolókat építettek, a Béke úton szintén parkolók és egy gyalogátkelő létesült. A Bajcsy-Zsilinszky úton aszfaltoztak és járda épült. Hamarosan befejeződik a Mátyás király úti játszótér teljes rekonstrukciója is. Más jellegű projekt a távfűtési vezetékek cseréje, mely szintén befejeződik a héten.
- Most indítjuk a Castello cukrászda és az Alfi üzlet közötti járdaszakasz felújítását, valamint az elmúlt évben megkezdett út-járda kapcsolatok akadálymentesítését - mondja Vismeg Mónika, az önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának osztályvezető-helyettese. - Ez utóbbi munkálatok tíz helyszínen zajlanak. Folyamatban van a harmadik közbeszerzési eljárásunk is, melyben olyan beruházások lesznek például, mint a Polgármesteri Hivatal parkolójának felújítása, a Kazinczy Közösségi Ház udvarának átalakítása, ugyanitt parkolók építése, valamint a Castello melletti játszótér teljes rekonstrukciója.

Bővebben...

Huszonöt esztendő

Negyedszázados évforduló. Kinek is, minek is? Ha egy hete nem hívják fel rá a figyelmemet, kapásból én sem tudnám.
Bizonyára így van vele az emberek többsége. Jól van ez így. Mert ez azt jelenti, hogy mindennapjaink szerves részévé, természetessé vált az önkormányzatiság.
1990. szeptember 30-án tartották Magyarországon az első szabad önkormányzati választás első fordulóját. Október 14-én a második fordulót, s ezzel megszűnt a közigazgatás tanácsi struktúrája. A hivatali apparátust ettől kezdve a jegyző vezeti, a települési önkormányzatra vonatkozó döntést kizárólag a választott testület, esetleg helyi népszavazás hozhat. Bár az emberek nagy része még sokáig a „Tanácshoz”, a „Tanácsra” ment ügyeit intézni, hamar megszoktuk, hogy a város első emberét nem tanácselnök elvtársnak, hanem polgármester úrnak kell nevezni.
Az már lassabban ivódott belénk, hogy az önkormányzatoknak nincsenek politikai, jogi értelemben felettes irányító szervei, a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felettük, az önkormányzat döntését az Alkotmánybíróság, illetve a bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.
Helyi közügyet csak törvény utalhat más szervezet feladat- és hatáskörébe. Hát ez az. A negyedszázados évfordulót ünnepelve erről is kell szólni.
 Lassan ivódott belénk az önkormányzatiság mibenléte. Lassan, de jó mélyen. Ezért fáj oly nagyon, ha csorbul, csonkul. Ha törvényekkel, szabályzókkal döntési jogköröket, hatásköröket von el a központi hatalom helyi közügyekben. Márpedig az elmúlt negyedszázad utolsó öt éve erről - is - szólt.
Elvették iskoláink fenntartói jogát - van, ahol működtetők sem lehetünk -, feszes, értelmetlen szabályok közé szorították, hogy ki lehet helyi közszolgáltató, kormányhivatalok, járási hivatalok járnak el helyismeretet, helyi körülmények ismeretét igénylő ügyekben.
Némiképp csökkentek a kötelező önkormányzati feladatok, de az állam elvonhatja a feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati vagyont is.
Összegezve: a hatékonyságra, eredményességre hivatkozva csökkentették az önkormányzatok autonómiáját, döntési önállóságukat, korlátozták mozgásterüket. Az önkormányzati rendszer már kevésbé képez ellensúlyt a központi hatalommal szemben.
Azért ne sirassuk a 25 éves ünnepeltet. A képviselő-testület továbbra is számos hatáskört gyakorolhat, és dönthet a helyi közösséget érintő kérdésekben. A helyi érdekek legfőbb képviselői az általunk megválasztott képviselők, tisztségviselők maradtak.
Kérdés, hogy meddig. Huszonöt év múlva valaki majd megírja...


-efel-


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477